Registrace

Registrací souhlasím s obchodními podmínkami SVČ Lužánky.

Děkujeme!

Na Vaši adresu jmenouzivatele@poskytovatel.cz byl zaslán potvrzovací email.

Otevřete potvrzovací e-mail a dokončete registraci.

Nevíte si rady?
Zde najdete nápovědu.

Vítejte!

Vaše registrace byla úspěšně dokončena. Co dále? Vyplnit osobní profil Přidat dítě Zobrazit nápovědu

Nové heslo

Hotovo!

Změna hesla byla úspěšně dokončena
Zpět na seznam

Výukové programy

Další info
Výukové programy

Ještě jste u nás nebyli?
Přečtěte si, proč si vybrat výukový program v SVČ Lužánky.

Pod brněnským hradem

věk mateřské školy
1. stupeň ZŠ
(Předškolní děti z MŠ a žáci 1. ročníkú ZŠ ( 5 - 7 let))
místo Lidická - Brno-střed
termín
    dle domluvy
cena 50 Kč (50 Kč za žáka, min. 500 Kč za skupinu)
délka programu 90 minut
oblast a téma Výtvarné, rukodělné a keramické činnosti
Historie, vlastivěda, Brno
Osobnostní a sociální výchova
vyučovací předměty Třídní učitelé
Občanská nauka, ZSV
Český jazyk a literatura
Dějepis
Výtvarná výchova
Zeměpis, vlastivěda
Dramatická výchova

Program seznamuje děti hravou formou s historií založení našeho města a životem lidí na území dnešního Brna ve 13. století. K přiblížení historie je použita forma četby, vyprávění, her a výtvarných činností. Základním principem je práce ve skupinách s uplatněním prvků dramatické výchovy (živé obrazy).

Program je určen předškolákům a prvňáčkům.

Cíle programu

- vytváření pozitivního vztahu k místu a prostředí, kde děti žijí - rozvoj představivosti, řeči, vyjadřovacích schopností a logického myšlení - pochopení postavení jedince ve společenství lidí a nezbytnosti podřizovat se daným pravidlům