Registrace

Účty z předchozí verze webu jsou stále platné

Registrací souhlasím s obchodními podmínkami SVČ Lužánky a se zpracováním osobních údajů podle § 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, a podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Děkujeme!

Na Vaši adresu jmenouzivatele@poskytovatel.cz byl zaslán potvrzovací email.

Otevřete potvrzovací e-mail a dokončete registraci.

Nevíte si rady?
Zde najdete nápovědu.

Vítejte!

Vaše registrace byla úspěšně dokončena. Co dále? Vyplnit osobní profil Přidat dítě Zobrazit nápovědu

Jóga a zdraví

Kroužky

Vedle doby konání kroužku by pro vás měla být rozhodující i vlastní zkušenost. Nabízíme všem novým zájemcům první hodinu zdarma, a to i ve více vámi vybraných termínech, právě proto, abyste si vybrali lektora, pokročilost, prostředí, složení skupiny podle svých preferencí. Nabízíme uzavřené lekce od pondělí do čtvrtku, v ranních, dopoledních i podvečerních hodinách. Hlavní překážkou přijetí do kroužku je její plná obsazenost. Součástí přijetí je i vyplněná papírová přihláška s přiloženým zdravotním prohlášením. Oddělení je otevřeno široké veřejnosti – věkově neomezeno.

Cena kroužku na pololetí: 600 Kč děti, 800 Kč senioři, 1200 Kč pracující

Další aktivity

Nabízíme též i řadu zajímavých akcí, při nichž dochází k prohloubení teoretických znalostí i praktických zkušeností. Během školního roku pořádáme sobotní přednášky, cvičení, víkendové pobyty s jógou, tajči v Moravci na Vysočině a další. V období letních prázdnin nezahálíme též. Přijďte si za symbolickou cenu 50 Kč zacvičit každou středu dopoledne – od 9 hodin do místnosti ášram i odpoledne – od 17 hodin do velkého sálu. Odpolední cvičení je vždy volně přístupné bez předchozí domluvy. Letní týdenní pobyty pořádáme v tuzemsku (zpravidla Moravec na Vysočině) i v zahraničí (Igrane, Chorvatsko).

Historie

Oddělení Etiky a jógy u nás vzniklo v roce 1990 a až do roku 2013 jej vedla PaeDr. Eva Skalická. Dokázala během tohoto období zpopularizovat jógu v době a na území, kde většina obyvatel vnímala jógu pouze jako zdravotně-tělesné cvičení. Začala kolem sebe sdružovat lidi, kteří se již před politickým převratem s nadšením zajímali o jógu a jiné disciplíny vzešlé z východních filozofií (v míře dobou omezené). Tehdejší Centrum (nyní Středisko) volného času Lužánky jí k této práci poskytovalo prostorové vybavení i přerozdělenou finanční podporu. Mohla se soustředit i na doprovodné činnosti, které vytvářely tvář oddělení a zvyšovaly jeho prestiž nejen v očích Brňanů. Především se jednalo o vydavatelskou a vzdělávací činnost. Ve spolupráci s některými členy Unie jógy z.s. - sdružením sjednocující příznivce jógy, vydala řadu odborných publikací a předávala své zkušenosti budoucím lektorům jógy na školících cvičitelských kurzech, které probíhaly i v prostorách pracoviště Lidická SVČ Lužánky.

Jóga a zdraví

Od počátku roku 2014, kdy vedení oddělení převzal Bc. Petr Blaha, DiS., došlo ve fungování oddělení ke změnám, které však byly citlivé k bohatství vzešlému z historie. Došlo též ke změně názvu oddělení: Jóga a zdraví. Vyplývá z něj, že její hlavní nabídka kroužků je i nadále zaměřena na jógu. Doplňujícími a rozšiřujícími směry jsou pak techniky vzešlé z taoismu: čchi-kung a tajči. Snažíme se též zařazovat moderní terapeutické techniky (rehabilitační, taneční i hudební) buď formou seminářů, nebo jako součást pravidelných kroužků.

Veškeré techniky, které provádíme, by měly pozitivně ovlivňovat fyzické i duševní zdraví jedince. Je-li jedinec zdravý, má sílu ovlivňovat i proces „ozdravění“ ve své rodině, v profesních, zájmových kolektivech i v celé společnosti. Ctíme tedy zásadu, že nejdříve je třeba začít u sebe a ze sebe pak dávat druhým. Na této zásadě pracujeme jak u klientů, tak u nás samých – cvičitelů.

O jakou jógu se jedná?

Většina lidí k nám přichází s vizí, že si uleví od bolesti a zlepší kondici svého pohybového aparátu. Jóga významně pomáhá při vybalancování lidské „psyché“, která je v současné moderní společnosti jednostranně narušována tlakem k výkonu, setrváváním v dlouhodobém napětí i osobními a věkově podmíněnými změnami (krize středního věku, deprese u seniorů). Věnujeme se i dětem. Jemným prožitkovým cvičením podporujeme jejich správný fyzický i psychický vývoj. V klidném soustředěném pohybu s vědomým jógovým dechem se obojí zlepší u dětí i dospělých, jógové metody však mohou působit i za tyto hranice…

Přestože se naše oddělení orientuje na výuku klasické jógy, konkrétně se jedná o hathajógu – nepřipojujeme již k názvu oddělení žádné další označení jógy např. tradiční či klasická, neboť vycházíme z přesvědčení, že všechny ostatní směry, které se tradiční jógou pouze inspirují, vybírají si, či nadřazují pouze jednu, dvě její části (nejčetněji upřednostňují pouze fyzické cvičení - ásana a omezují blahodárný vliv jógy pouze na tělesnou stránku osobnosti), nejsou v pravém slova smyslu jógou.

Jsme stromem
s pevnými kořeny
a širokou korunou

V tomto kontextu se snažíme být nadčasoví. Nadčasovost nacházíme ve filozofických proudech, které jsou jakýmisi kořeny, ze kterých čerpáme, jako strom mízu, poznání. Mezi tyto zdroje patří tantra – prastarý filozofický proud vzniklý na území dnešní Indie a z dalších mladších zdrojů, které již můžeme souhrnně označit za jógovou filozofii. Její základy jsou kodifikovány v díle Jógasútra autora Pataňdžaliho a plně se snažíme respektovat a naplňovat její základní metodickou řadu: jógová etika – jama a nijama; jógová tělesná praxe – ásana; vědomá práce s energii – pránájáma; řízená práce se smysly – pratjahára; a stavy mysli – dhárana (koncentrace), dhjána (meditace) a samádhí (jednota Bytí a Jsoucna).

Výše zmíněné filozofické proudy však transformujeme do našich podmínek. Každý člověk k poznání přichází přes sebe. Sám sobě je zrcadlem pravdy a prozření, které ovlivňuje i jeho kulturní a sociální prostředí. Tak, jak se nevydělujeme z našich životních podmínek, tak přistupuje i každý lektor k sobě a posléze ke svým cvičencům v souladu se svým osobním poznáním, nadhledem. Zdrojem jsou nám všem kořeny, ale tak jako každá větev jde ze společného kmene stromu jiným směrem, tak i naši lektoři jsou ve svém směřování svobodní.

Více informací vám rád sdělí:
Petr Blaha, tel.: 776 840 129, email: blaha@luzanky.cz