Registrace

Účty z předchozí verze webu jsou stále platné

Registrací souhlasím s obchodními podmínkami SVČ Lužánky a se zpracováním osobních údajů podle § 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, a podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Děkujeme!

Na Vaši adresu jmenouzivatele@poskytovatel.cz byl zaslán potvrzovací email.

Otevřete potvrzovací e-mail a dokončete registraci.

Nevíte si rady?
Zde najdete nápovědu.

Vítejte!

Vaše registrace byla úspěšně dokončena. Co dále? Vyplnit osobní profil Přidat dítě Zobrazit nápovědu

Divadlo a tanec

 

Divadelní a taneční oddělení navazuje na Středisko dramatické výchovy založené v roce 1989. Zabýváme se múzickým uměním – divadlem, tancem a hudbou.

Pracujeme s principy dramatické výchovy jako výchovy uměním skrze umění a k umění. Snažíme se o propojování divadla, tance, pedagogiky a psychologie. Podporujeme sociální rozvoj a komunikaci.

Naše činnost

Stěžejní náplní naší činnosti jsou divadelní a taneční soubory a kroužky určené pro zájemce od 6 let až po dospělé.

Divadelní soubory a kroužky

V mladších skupinách se zaměřujeme na dramatickou hru, rozvoj fantazie, představivosti, sociálních a komunikačních dovedností. U starších dětí směřujeme k tvorbě divadelního tvaru – představení. Dospělé soubory tvoří divadelní inscenace (autorské, dle předlohy, dle pravidelného dramatického textu...). Prezentace divadelních inscenací se koná v našem divadelním sále Ornis, na divadelních festivalech, přehlídkách či hostovačkách.

Letní divadelní dílny a tábory

Každoročně o letních prázdninách organizujeme Letní divadelní dílnu Chotěborky (dílna zaměřená na tvorbu inscenace a následné kočování s představením). Dále letní dětský tábor ve spolupráci se spolkem Brnkadla.

Příměstské tábory

O letních prázdninách pořádáme následující příměstské tábory pro děti: V divadle (PT zaměřený na základy divadelní práce a tvorbu jevištního tvaru), Africké bubnování (základy hry na africké bubny a body percussion) , Taneční příměstský tábor (základy tanečních kroků a variací) a Kytarový příměstský tábor (základy hry na nástroj).

Výukové programy

Výukové programy sledují zaměření oddělení směrem k oblasti múzického umění s akcentací divadla a divadelní tvorby. Výukové programy vnímáme jako prakticko-umělecké dílny či participační divadlo.

Organizace festivalů a přehlídek

Pořádáme a spolupořádáme festivaly a přehlídky zaměřené na divadelní a taneční tvorbu. Festivaly jsou nezastupitelným místem k tvořivému setkávání, vzájemnému sdílení a obohacování neprofesionálních divadelníků a tanečníků. Součástí programu festivalů i přehlídek jsou vzdělávací workshopy určené zájemcům z řad mladých neprofesionálních umělců.

Organizujeme přehlídku ŠPÍL-BERG, jedná se o krajskou postupovou přehlídku mladého, experimentujícího divadla, divadla poezie a uměleckého přednesu. Přehlídka je zařazená v národním systému postupových přehlídek a je koordinována ministerstvem kultury prostřednictvím odboru NIPOS-ARTAMA.

Organizujeme oblastní a krajské kolo postupové přehlídky dětského divadla a dětské recitace Dětská scéna.

Na podzim probíhá festival Pravý ořechový. Festival Pravý ořechový je dramaturgicky zaměřen především na netradiční divadelní tvary a letní divadelní projekty a je určen široké veřejnosti.

Pořádáme nesoutěžní přehlídku a dílnu mladého pohybového a tanečního divadla Tancesse.