Registrace

Účty z předchozí verze webu jsou stále platné

Registrací souhlasím s obchodními podmínkami SVČ Lužánky a se zpracováním osobních údajů podle § 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, a podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Děkujeme!

Na Vaši adresu jmenouzivatele@poskytovatel.cz byl zaslán potvrzovací email.

Otevřete potvrzovací e-mail a dokončete registraci.

Nevíte si rady?
Zde najdete nápovědu.

Vítejte!

Vaše registrace byla úspěšně dokončena. Co dále? Vyplnit osobní profil Přidat dítě Zobrazit nápovědu

Projekty

 

Mateřská škola Lentilka se zapojuje do mnohých ekologických i jinak zaměřených projektů, jejichž myšlenky a vize přijímá za své.

Projekt Odpovědná škola je inovativní v tom, že učí školy komplexnímu pohledu na společenskou odpovědnost. Nenásilnou formou dětem a studentům ukazuje, co všechno mohou ovlivnit a co může pro druhé znamenat jejich zájem. Proto je dobré seznamovat s pojmem společenská odpovědnost (CSR) všechny vzdělávací stupně a inspirovat k odpovědnému chování ostatní, podpora vědy a výzkumu v rámci společenské odpovědnosti vše završuje.

Projekt s názvem Recyklohraní aneb ukliďme si svět, je školní recyklační program, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Cílem projektu Zelená škola je ochrana životního prostředí a eliminace negativního dopadu lidských činností pomocí efektivního zabezpečení zpětného odběru a efektivní recyklace odpadů elektrických a elektronických zařízení. Projekt podporuje uvědomělé chování učitelů a je základem pro vytvoření ekologického cítění u dětí.

Projekt Klokanovy školky podporuje vzájemné učení mateřských škol síťováním a vznikem Center kolegiální podpory. Cílem je prohloubit dovednosti pedagogů v oblasti poznání a stimulace dítěte formou workshopů, výměny a sdílení zkušeností a díky propojení se stážemi a ověřováním metodických pomůcek přinést ucelený podnětový materiál pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola Lentilka je členem tohoto projektu a zároveň Centrem kolegiální podpory pro Jihomoravský kraj.

FÍHA – DÝHA je celorepublikový projekt, který vznikl na podporu povědomí o kvalitě přírodních materiálů u dětí a studentů nejen v rámci vyučování a zájmových kroužků, ale i v praktickém životě. Dřevo totiž bývá často až nesmyslně nahrazováno plastovými či jinak umělými materiály. Dýha je přírodní nealergický materiál, který umožní dětem prvotní seznámení s přírodní surovinou.