Registrace

Registrací souhlasím s obchodními podmínkami SVČ Lužánky.

Děkujeme!

Na Vaši adresu jmenouzivatele@poskytovatel.cz byl zaslán potvrzovací email.

Otevřete potvrzovací e-mail a dokončete registraci.

Nevíte si rady?
Zde najdete nápovědu.

Vítejte!

Vaše registrace byla úspěšně dokončena. Výborně! Teď byste si měli zkontrolovat nastavení soukromí a doplnit údaje do profilu. Ok

Nové heslo

Hotovo!

Změna hesla byla úspěšně dokončena
Napište nám
Máte dotaz nebo připomínku?
Využijte náš kontaktní formulář nebo pište na email dotazy@luzanky.cz.
V nutných případech nás můžete kontaktovat na tel. 734 152 858.

(S dotazy ohledně konkrétní aktivity doporučujeme obrátit se přímo na vedoucího či administrativní kontakt - kontaktní údaje najdete na stránce aktivity.)
*
povinné
*
povinné
*
povinné

Historie Lužánek

Uprostřed města Brna leží jeho zelené srdce – park Lužánky. A srdcem tohoto parku je odedávna budova Střediska volného času Lužánky. Stejně jako park slouží už od roku 1949 k rekreaci a odpočinku dětí, mládeže i dospělých, ale také jejich vzdělávání a rozvíjení všemožných zájmů. Za dobu svého působení se středisko volného času rozrostlo o řadu dalších pracovišť, která jsou rozeseta na různých místech města Brna, ale také v Orlických horách. Všechny spojuje název Lužánky a příslušnost k dlouhé historii tohoto parku i naší mateřské budovy.
 

Počátky - park
Lužánky a “Kasino”

Lužánecký park o rozloze dvacet hektarů je nejstarším veřejným parkem v zemích Koruny české. Celý areál Lužánek je ve státním seznamu nemovitých kulturních památek zapsán pod pořadovým číslem 0019. Jako samostatná památka je evidován i restaurační pavilon, dnešní budova Střediska volného času Lužánky.
 

Tato budova byla postavena v roce 1855 podle projektu Ludwiga Förstera jako novorenesanční restaurační pavilon, tzv. “Kasino”. Byla obdařena nejen přívětivým průčelím se sochami karyatid znázorňujícími alegorie čtyř ročních období od Johanna Meixnera, ale i majestátním schodištěm z terasy dolů do centrální části parku. Lužánky se koncem 19. století staly centrem kulturního a společenského života. Lužánecký pavilon Kasino byl moravským zemským výborem hojně propůjčován “…spolkům a korporacím pro zemědělské, živnostenské, vědecké a umělecké výstavy, koncerty a přednášky, vyjma přednášek politického rázu…” (cit. MZA, fond A9, sign. 2710).

Pohoda meziválečných Lužánek je krátce zachycena ve filmu “Dokud máš maminku” z r. 1934. Pro nás Brňany není tak podstatná umělecká úroveň filmu, jako ona malá scéna v zahradní restauraci u lužáneckého Kasina, která je neocenitelným dokumentem společenské atmosféry v Lužánkách ve 30. letech 20. století.

Zahájení činnosti v Lužánkách spadá do poválečné doby. Na začátku školního roku 1949/ 50 zahájila paní ředitelka, jeden pedagogický a dva provozní pracovníci činnost celkem osmnácti zájmových kroužků se sto sedmdesáti pěti dětmi. V průběhu prvního roku se počet pracovníků zvýšil na čtyři pedagogy a čtyři provozní pracovníky, úměrně tomu stoupl i počet kroužků a dětí. I když aktivity v průběhu let zmodernizovaly svou náplň, metody vedení i používané pomůcky, stále čerpají z odkazu svých předchůdců. Kroužky, tábory a akce pro veřejnost v současnosti  navštěvuje už několikátá generace Brňanů. K souborům s dlouholetou tradicí, vlastními zvyky, vedoucími a pevnými vztahy patří například dramatický soubor PIRKO, Zeměpisná společnost Po cestách vlasti, folklórní soubor Javorníček nebo národopisný soubor Brněnský Valášek.  Své pevné místo má v Lužánkách od počátku sport a turistika, společenské  a přírodní vědy a také výtvarné a rukodělné aktivity.
 

Lužánky na přelomu
tisíciletí - slučování a rozrůstání

V roce 1991 byl zrušen krajský Dům pionýrů a mládeže, jeho majetek a budova na Slovinské byly delimitovány k Lužánkám. V roce 1992 přibylo k základní budově v Lužáneckém parku první pracoviště – Bezbarierové centrum volného času Lesná. V roce 1995 díky spolupráci s úřadem městské části Brno – Bohunice přibylo pracoviště Lány, které bylo zřízeno ve staré bohunické škole, a o 3 roky později Studio dramatické výchovy Labyrint, sídlící v bývalé bohunické mateřské škole. Pak postupně přibylo Multimediální studio Lávka na Kraví Hoře a Centrum rodinných aktivit Lata v Žabovřeskách. Do výčtu můžeme zařadit i dvě turistické základny: TZ Kozí horka na brněnské přehradě byla vybudována v roce 1960 a TZ u plumovské přehrady využívaly Lužánky mezi lety 1991 až 2013.

V roce 2001 byly Lužánky pověřeny Radou Jihomoravského kraje organizací všech postupových soutěží, přehlídek a předmětových olympiád na území celého Jihomoravského kraje. V roce 2003 se poprvé Lužánky umístily v anketě “Kdo hýbe Brnem” TOP 100 Brno, vyhlášené Magistrátem města Brna a časopisem Brno Bussines, mezi stovkou nejvýznamnějších firem a institucí v Brně. Lužánky též velmi úzce spolupracovaly s brněnskými vysokými školami, zejména s JAMU a Masarykovou univerzitou. Na začátku roku 2005 získalo SVČ Lužánky oficiální statut Fakultního školského zařízení Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.

V lednu 2007 došlo po téměř dvouleté přípravě k fúzi dvou školských zařízení – SVČ Lužánky a SVČ Domeček, čímž Lužánky získaly na jihozápadě Brna čtyři nová pracoviště – Legato, Lampu, Lysku a Linku. V polovině roku 2007 k nim ještě přibylo nové, v pořadí již jedenácté pracoviště Louka v městské části Vinohrady. Nejnovější součástí Lužánek je od července 2009 rekreační středisko Lorien v Orlických horách. V roce 2011 jsme bohužel museli z technických důvodů zrušit pracoviště Lampa. V září 2012 byla otevřena po půlročním plánování firemní mateřská škola JMK Lentilka. Lužánky jsou v současné době nejen nejstarším, ale i nejrozsáhlejším a svými výkony největším českým střediskem volného času.

 

Lužánky dnes

Brněnské veřejnosti v současné době můžeme nabídnout přes 600 kroužků, téměř 400 příležitostných akcí konajících se během školního roku a přes 200 prázdninových aktivit od klasických a příměstských táborů až po kurzy pro dospělé. Na našich pracovištích najdete i nejrůznější poradny, kluby a miniškolky Maceška. Širokou nabídku máme nachystanou také pro základní a střední školy – ať už se jedná o výukové programy, školní výlety či vzdělávací kurzy pro pedagogy akreditované MŠMT. Každoročně projde Lužánkami přes 70 000 Brňanů.

Stejně jako se stále rozrůstají stromy v lužáneckém parku, rozrůstá se i nabídka aktivit SVČ Lužánky. Přejeme si, abychom byli Brnu a jeho obyvatelům, ale už zdaleka nejen jim, stejnou oázou odpočinku, zdrojem nápadů a inspirace a místem příjemných setkávání, jako je pro ně lužánecký park.