Registrace

Registrací souhlasím s obchodními podmínkami SVČ Lužánky.

Děkujeme!

Na Vaši adresu jmenouzivatele@poskytovatel.cz byl zaslán potvrzovací email.

Otevřete potvrzovací e-mail a dokončete registraci.

Nevíte si rady?
Zde najdete nápovědu.

Vítejte!

Vaše registrace byla úspěšně dokončena. Výborně! Teď byste si měli zkontrolovat nastavení soukromí a doplnit údaje do profilu. Ok

Nové heslo

Hotovo!

Změna hesla byla úspěšně dokončena
Zpět

Akce

Další info
Akce

V průběhu roku můžete na jedenácti pracovištích Lužánek navštívit až 400 příležitostných akcí pro veřejnost. Pravidelně pořádáme výstavy, divadelní představení, koncerty a plesy, velké akce k různým příležitostem nebo speciální akce na klíč.

Městský přebor v šachu

věk bez omezení
místoLesná - Brno-sever
místnostSál
termín
20.11.2018 7:30 - 12:30
(více..)
cena zdarma
volná místa bez omezení

Asociace školních sportovních klubů ve spolupráci s Lužánky- středisko volného času. příspěvková organizace, pracoviště Lesná,
Brněnskou šachovou školou a Magistrátem města Brna – OŠMT, vyhlašují postupovou soutěž pro žáky

základních a středních škol

MĚSTSKÝ PŘEBOR ŠKOL V ŠACHU 2018
Jedná se o postupovou soutěž žáků základních a středních škol. Soutěž bude probíhat ve třech věkových kategoriích:

- kategorie I+II , tj. žáci z 1.-5.tříd ZŠ
- kategorie III+IV, tj. žáci 6.-9.tříd ZŠ a přísluš. ročníků víceletých gymnázií
- kategorie V, tj. studenti a žáci středních škol
(Pozn.: družstva kategorie 2 a 3 mohou být doplněna i žáky mladšími při splnění podmínky příslušnosti k jedné škole, každý hráč může hrát pouze za družstvo jedné věkové kategorie). Každá škola může do jedné kategorie přihlásit jen jedno družstvo.
V městském přeboru startují družstva škol (všichni členové družstva musí být žáky stejné školy, žádné hostování není povoleno). Družstva jsou čtyřčlenná + max. dva náhradníci (tj. max. šest žáků)
Termín 20. 11. 2018 - pro všechny tři kategorie společně
Místo Lužánky - středisko volného času, Lidická 50
každý účastník musí mít sebou p ř e z ů v k y a igelitovou tašku na boty

Přihlášky do 15.11.2018 je třeba potvrdit účast písemně, telefonicky nebo e-mailem na
adresu:
Lužánky –SVČ, pracoviště Lesná, Milénova 13, 638 00 Brno
tel., 777935359 , e-mail: -nutno uvést kategorie
Přihlášku / soupisku ASŠK / odevzdat při prezentaci v Lužánkách
Soupiska seznam dětí, které budou v družstvu hrát (4 žáci + max. dva náhradníci), opatřený razítkem školy /přiložený formulář/. Seznam psát podle nasazení, tzn. nejlepší hráče na začátek soupisky. Při nastoupení k utkání pak žáci nastupují podle pořadí na soupisce (1 – 2 – 3 – 4, při např. vynechání druhého hráče a použití náhradníka pak v sestavě 1 – 3 – 4 – 5). Nastoupení v chybné sestavě se trestá kontumací partií všech chybně usazených hráčů.
Hráč může být na soupisce nasazen tak, aby jeho rapid ELO ČR nebylo o více než 300 bodů nižší než kterýkoliv hráč nasazený na soupisce pod ním a současně aby nebylo o více než 300 bodů vyšší než kterýkoliv hráč nasazený na soupisce nad ním. U hráčů bez ELO platí nasazovací koeficienty (3.VT = 1250, 4.VT = 1100, 5.VT = 1000). Platí VT uvedené v databázi členů ŠSČR.
Nepřihlášeným družstvům při naplnění hrací místnosti nebude start umožněn !!!
Tempo hry 2 x 15 minut na celou partii. Soutěž bude započtena na rapidLOK Šachového svazu ČR.
Hraje se podle „Pravidel šachu FIDE“ platných od 1.1.2018 s tou úpravou, že nepřípustný tah se trestá přidáním dvou minut ve prospěch soupeře, partie bude prohlášena za prohranou teprve po dokončení třetího nepřípustného tahu v téže partii.
Program 7. 30 - 8. 00 prezence, losování 8. 00 - 12.15 vlastní průběh turnaje
12.30 vyhlášení vítězů
Hrací materiál každé družstvo přiveze dvoje šachové soupravy (nevozte malé cestovní a magnetické šachy – jsou nepoužitelné) a dvoje šachové hodiny. V případě nutnosti lze za poplatek 40,-Kč za kus zajistit zapůjčení omezeného množství šachového materiálu. O zapůjčení nutno žádat současně s přihláškou.
Postup Nejlepší dvě družstva z každé věkové kategorie postupují do krajského kola.
Garant soutěže: Miroslav HURTA, Dobrovského 592, 664 61 RAJHRAD, tel.byt 547 229 510, e-mail
Na adresu garanta soutěže je též možno obracet se s dotazy k soutěži, se žádostmi o zapůjčení hracího materiálu
PŘIHLÁŠKA NA SOUTĚŽ A SOUPISKA
(PREZENČNÍ LISTINA SOUTĚŽÍCÍCH A DOPROVODU)
Název soutěže Věková kat. Hoši/dívky


Školní k. Okrskové k. Okresní k. krajské k. Rep. fin. Jiné
Název školy (ŠSK ) Adresa (ulice, psč, obec), telefon

Vedoucí, trenér (jména) Adresa (ulice, psč, obec) Rok narození


Poř.
číslo Soutěžící
(příjmení, jméno) Data narození Třída Poznámka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

V dne:
Ředitelství školy potvrzuje, že žáci a žákyně uvedení na soupisce jsou žáky denního studia školy a uvedeného věku
--------------------------------------------------------------------
Potvrzení příslušné 000 000 00
rady AŠSK ČR registrační číslo klubu AŠSK ČR


Na soupisku se píší žáci podle šachové výkonnosti (nejsilnější žáci dopředu, nejslabší dozadu). K utkání nastupují hráči podle pořadí na soupisce (náhradník vždy jen vzadu). Například: vynechá-li se hráč č.2, sestava k utkání je pak 1, 3, 4, 5. Nesprávné nastoupení hráčů má za následek kontumaci všech špatně nastoupivších hráčů