ERASMUS+

		        

SVČ Lužánky je zastřešující organizací programu pro Jihomoravský kraj. Konzultujeme projekty, zajišťujeme propagaci a prezentaci programu v regionu a organizujeme školení a semináře. Více na www.naerasmusplus.cz