Ostatní projekty

		        

VĚDA V LUŽÁNKÁCH

Projekt MŠMT na rok 2016, který podporuje aktivity talentovaných dětí v SVČ Lužánky. Jedná se o několik aktivit v průběhu celého roku:

•  Příměstký tábor zaměřený na elektorniku a robotiku (vedoucí Tomáš Sajdl)
•  Pobytový tábor zaměřený na chemii (vedoucí Zdena Antonovičová)
•  Akci pro děti z Bílovic nad Svitavou zaměřený na technický projekt využitelný v obci (vedoucí Bára Appelová)
•  Kroužky Bioskopu – tedy opět zaměřené na vědu a chemii (vedoucí Zdena Antonovičová)

Koordinátor projektu Zdeněk Humpolík (humpolik@luzanky.cz). Úzce spolupracujeme s vysokými školami v Brně.
Rozpočet projektu je cca 500 tisíc Kč, které jsou určeny na dohody lektorů a na vybavení a materiál.
Číslo projektu je: 005/7/NAD/2015

Děti malují pro Konto Bariéry

logo Děti malujíLužánky navázaly spolupráci s nadací Konto Bariéry na projektu “Děti malují pro Konto Bariéry”. Jedná se o tři celostátní dětské výtvarné soutěže s dlouholetou tradicí, a to AHOJ Z PRÁZDNIN, VÁNOČNÍ MALOVÁNÍ, KNIHA A JÁ a SOUTĚŽ O CENU M. ŠNAJDARA. Vybrané dětské kresby jsou pravidelně každý rok zařazované do stolních kalendářů a jejich prodejem jsou získávány finanční prostředky na nákup školních pomůcek pro děti s handicapem. podrobnější informace

Projekt Vezmi a dej v Lužánkách

Na některých pracovištích SVČ Lužánky probíhají aktivity projektu Vezmi a dej, financovaného z ESF a realizovaného z Operačního programu Lidické zdroje a zaměstnanost v gesci MPSV, registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.02/B7.00039. Projekt přispívá k pracovní, jazykové a sociální integraci cizinců, kteří mezi námi žijí. Můžete se s nimi potkat v kroužcích, dílnách či klubech, které sami vedou nebo na jejichž vedení se podílejí.

PROJEKT OTEVŘENÁ ŽIVÁ ZAHRADA

logo_zahrada_kopiePodstatou projektu je oživení a následné sdílení prostor zahrady pracoviště Lidická s návštěvníky parku a s návštěvníky SVČ Lužánky. Prostor zahrady je v teplých měsících vyhledávaným místem odpočinku nejen návštěvníků střediska volného času. Maminky s kočárky, rodiče s dětmi, kamarádi,… Různé skupiny si hledají na zahradě prostor pro setkání a oddech. Prostor zahrady plánujeme oživit přírodními herními prvky, vyvýšeným květinovým záhenom, hmyzím domečkem a pítkem pro ptáčky, kterých je v parku velké množství. Aby se návštěvníci mohli podívat na naše kozy a ovečku, kvetoucí i nekvetoucí rostliny a posedět na lavičkách. Chceme, aby se k nám návštěvníci rádi vraceli a aby jim u nás bylo příjemně. Slavnostní otevření zahrady pro veřejnost plánujeme na sobotu 6. června 2015 v rámci rodinného dne. plánek k projektu zaHRAda

Tento projekt byl podpořen z veřejné sbírky obchodů Nadace Veronika.

SpB_zelene