Keramika a rostliny pro pět smyslů

Aktuálně

Projekt byl ukončen dle plánovaného harmonogramu. Všechny plánované indikátory byly splněny. Jedním z výsledků je i metodika práce s cílovou skupinou dětí se SVP. Tuto publikaci můžete získat v tištěné či elektronické podobě. Pokud máte zájem, informujte se prosím u lektorek projektu ve Středisku volného času Lužánky – Nadi Obrátilové či Ilony Kulíkové.

O projektu

Cílem projektu je inovace a zavádění nových metod výuky, alternativních vzdělávacích programů spolu s metodami zaměřenými na individuální přístup a rovné příležitosti pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v souladu se ŠVP.

Cílovou skupinou projektu jsou děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami – zdravotně a sociálně znevýhodněné. Jedná se především o děti ze sociokulturně vyloučených lokalit, děti s lehkým mentálním postižením a děti se zrakovým postižením. Sekundární cílovou skupinou projektu budou pedagogové SVČ Lužánky.

foto0foto1foto2foto3     foto4

Jsou realizovány nové výukové lekce v keramických a zahradnických dílnách se zaměřením na oblast arteterapie a fytoterapie v návaznosti na Rámcové vzdělávací programy v souladu s ŠVP. Výstupem projektu bude metodický materiál pro pedagogy, který jim pomůže s obsahovou, motivační i tematickou stránkou jejich práce.

Projekt je realizován v období březen 2012 – březen 2013.

logo_OPVK_2

 

Na projektu se podílejí tyto subjekty:
Základní a Mateřské školy pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2, 603 00 Brno
Základní a Mateřské školy nám. 28. října 22, budova Stará 13/15, 602 00 Brno
a Základní školy Lidická 6a, 602 00 Brno, kde žadatel prováděl analýzu potřeb cílových skupin a tyto školy měly velký zájem o účast v projektu a dalších škol oslovených při realizaci projektu.

Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.2.09/04.0003

Výstava

Jednou z klíčových aktivit projektu je výstava, kde bude prezentován celý průběh projektu. Na její realizaci se budou podílet všechny cílové skupiny – děti z MŠ i ZŠ se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí expozice budou nejen keramické artefakty osazované rostlinami, ale i fotografie a filmová smyčka, která dokumentuje celý projekt.

Kontakt

Naďa Obrátilová, tel. 549 524 120, obratilova@luzanky.cz