Pohybové aktivity
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Cirkusová škola

Cyklus pěti setkání s nácvikem vybraných cirkusových disciplín a závěrečným představením, např. ve školní tělocvičně.pracoviště Legato, Kohoutovice

Popis programu:
Na prvním setkání si účastníci vyzkoušejí a vyberou, která disciplína je baví nejvíc. Při druhém, třetím a čtvrtém setkání budou kromě tréninku vybrané disciplíny pracovat také na přípravě cirkusového čísla, včetně hudby a výběru kostýmů. Celou svou práci zúročí v závěrečném vystoupení, které mohou uspořádat pro své spolužáky ve školní tělocvičně nebo v cirkusovém stanu.

Cíle programu:
Kromě praktického nácviku vybraných cirkusových disciplín zužitkuje účastník své nově nabyté dovednosti v cirkusovém představení a zažije pocit úspěchu a aplaus.

Určeno pro: Minimální počet žáků 20, maximální 50

Délka programu: 5 setkání po 3 hodinách

Termín: dle dohody

Cena: 0 - dle dohody

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno
Jovan M. Jovanovski, , 604 847 114

Průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Člověk a zdraví, Umění a kultura

Rozvíjené kompetence:
Kompetence sociální a personální, Kompetence komunikativní, Kompetence k řešení problémů, Kompetence k učení

Share Button
tisk