Osobnostně sociální výchova Média a film Historie, vlastivěda, Brno
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Železniční uzel v centru Brna

Historie, současnost a možná budoucnost brněnského železničního uzlu.pracoviště Legato, Kohoutovice

Popis programu:
Žáci a studenti se seznámí s historií železnice v Brně. Zjistí, které železniční společnosti zde působily a co vytvořily. Poznají, jak se proměňovalo brněnské nádraží a jaké jsou důvody požadavků na změnu. Seznámí se s variantami řešení, pořádanými referendy a požadavky do budoucna. Formou vědecké konference budou studenti společně hledat ideální řešení pro současné Brno s vizí do budoucnosti.

Program je určen žákům a studentům od 8. ročníku.

Lektor: Mirek Obrátil

Cíle programu:
- seznámení s problematikou přesunu brněnského nádraží
- hledání možností, jak vysvětlit dnešní stav

Určeno pro: od 8. třídy

Délka programu: 150 minut

Termín: dle domluvy

Cena: 50 Kč

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno
Mgr. Miroslav Obrátil, tel. 724 232 739, e-mail:

Průřezová témata:
Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Mediální výchova, Osobnostní a sociální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Člověk a společnost, Člověk a jeho svět

Rozvíjené kompetence:
Kompetence občanské, Kompetence sociální a personální, Kompetence komunikativní, Kompetence k řešení problémů

Share Button
tisk