Osobnostně sociální výchova Prevence a zdraví
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Láska není páska

Co se může stát, když nás nikdo nehlídá.pracoviště Labyrint, Bohunice

Popis programu:
V dramatické hře účastníci prožijí na nečisto dva skutečné příběhy z letních pobytových táborů, ve kterých dochází k jednání hraničícím s trestným činem.
Při hře v roli se skrze divadelní improvizaci aktivně zamyslí nad konkrétním chováním a postoji jednotlivých postav z těchto příběhů.

Cíle programu:
- příprava na partnerský, manželský a rodičovský život, tedy i na život sexuální, včetně ochrany zdraví a výchovy dobrých mezilidských vztahů
- výchova pozitivními příklady individuálního života v partnerství, manželství a rodičovství
- respektování morálních a právních norem a principů společnosti
- právní odpovědnost mladistvých

Určeno pro: od 8. třídy ZŠ

Délka programu: 2 - 3 hodiny včetně přestávek (po dohodě i jinak).

Termín: Po celý školní rok ve všední dny - od 9 do 12 hodin (podle domluvy lze čas pozměnit). S jednou třídou můžeme zrealizovat i více programů během celého školního roku. Termíny a skladba programů na celý rok budou konzultovány s učitelem.

Cena: 50 Kč

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Labyrint, Švermova 19, 625 00 Brno
Mgr. Tomáš Doležal, e-mail: , tel: 604 919 120

Průřezová témata:
Výchova demokratického občana, Osobnostní a sociální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Člověk a zdraví, Člověk a společnost

Rozvíjené kompetence:
Kompetence občanské, Kompetence sociální a personální, Kompetence komunikativní, Kompetence k řešení problémů

Share Button
tisk