Historie, vlastivěda, Brno Drama a divadlo
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

O kamenné panně na Orlí

Brno dramatické. Johanka - patronka lásek nešťastných.pracoviště Labyrint, Bohunice

Popis programu:
Strukturovaná dramatická hra vycházející z jedné ze známých brněnských pověstí. Příběh o lásce i žárlivosti žáci prožijí v rolích hlavních postav. Pokusí se rozehrát klíčové okamžiky tohoto dramatu, a zamyslí se hlouběji nad motivy jejich jednání.

Program je určen pro žáky 7.-9. tříd ZŠ (a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií).

Lektor: Tomáš Doležal

Cíle programu:
- rozvoj mezilidských vztahů
- mapování rozdílů mezi životem na venkově a ve velkém městě
- majetkové rozdíly a jejich vliv na utváření vztahů v minulosti i současnosti

Určeno pro: 7.-9. tř ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií

Délka programu: 180 minut

Termín: dle domluvy

Cena: 50 Kč

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Labyrint, Švermova 19, 625 00 Brno
Katja Ropret Perne, tel: 734 152 847, e-mail:

Průřezová témata:
Výchova demokratického občana, Osobnostní a sociální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Umění a kultura, Člověk a společnost, Jazyk a jazyková komunikace

Rozvíjené kompetence:
Kompetence občanské, Kompetence sociální a personální, Kompetence komunikativní, Kompetence k řešení problémů

Share Button
tisk