Drama a divadlo Média a film Multikulturní výchova Prevence a zdraví
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Drama o uprchlících

Aktivní zamyšlení nad nelehkými osudy dětí i jejich rodičů z různých částí světa. Náročné životní podmínky vrhají tyto nešťastníky do nevyzpytatelných dramat.pracoviště Labyrint, Bohunice

Popis programu:
Děti si přes dramatickou improvizaci projdou konkrétními osudy svých vrstevníků, kteří se mnohdy ne svou vinou ocitli v náročných životních situacích(válečné a etnické konflikty, živelné katastrofy, imigrační vlna...).

S sebou si účastníci vezmou svačinu, přezůvky a oblečení, ve kterém si mohou sednout na zem. V době přestávky možnost občerstvení v našem klubu.

Cíle programu:
Program přispívá k pochopení toho, co mohou prožívat stejně staré děti v náročných životních situacích.

Určeno pro: 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, SŠ a gymnázia

Délka programu: 2 - 3 hodiny včetně přestávek (po dohodě i jinak).

Termín: Po celý školní rok ve všední dny - od 9 do 12 hodin (podle domluvy lze čas pozměnit). S jednou třídou můžeme zrealizovat i více programů během celého školního roku. Termíny a skladba programů na celý rok budou konzultovány s učitelem.

Cena: 50 Kč

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Labyrint, Švermova 19, 625 00 Brno
Mgr. Tomáš Doležal, tel. 547 354 383, mobil: 604 919 120, e-mail: .

Průřezová témata:
Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Osobnostní a sociální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Umění a kultura, Člověk a jeho svět

Rozvíjené kompetence:
Kompetence sociální a personální, Kompetence k řešení problémů

Share Button
tisk