Tradice a svátky roku
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Vánoce s Barbuchou

Vánoční dílna provázená Kubou Kubikulou, pečení, vaření punče, šití a výroba přání pomocí bigshotu.pracoviště Lata, Žabovřesky

Popis programu:
Děti bude dílnou provázet medvědář Kuba Kubikula a strašidlo Barbucha, a spolu s nimi budou získávat klíče od šatlavy, ve které je uvězněn malý medvídek Kubula. Kromě vaření vánočního punče si děti upečou perníček, ušijí vánoční strašidlo, vyrobí si vánoční přání a odpoví na kvízové otázky. Po získání klíčů osvobodí medvídka.

Cíle programu:
Seznámení s knihou Vladislava Vančury Kubula a Kuba Kubikula, zvládnutí prvků vaření a pečení, práce s bigshotem, razítkování.
Spolupráce a posílení vztahů v kolektivu - společné plnění úkolů.

Určeno pro: 1. stupeň ZŠ

Délka programu: 180 min.

Termín: 6. - 7.prosince 2016

Cena: 80 Kč - program, materiál, provozní náklady

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Lata, Plovdivská 8, 616 00 Brno
Array

Průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a svět práce

Rozvíjené kompetence:
Kompetence k řešení problémů, Kompetence komunikativní, Kompetence pracovní

Share Button
tisk