Osobnostně sociální výchova Prevence a zdraví
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Řekni mi, co jíš, já ti řeknu...

Tematický výukový program zaměřený na výživu.pracoviště Lidická, Brno-střed

Popis programu:
Žáci se naučí základní fakta o výživě, o tom, jak stravování ovlivňuje zdraví člověka. Získají vědomosti a dovednosti k tomu, aby si sami ovlivňovali svůj jídelníček, a naučí se také sami připravovat některé pokrmy tak, aby byly v souladu s pravidly správné výživy.
Program odborně zajišťuje výživová terapeutka Kateřina Hortová.

Cíle programu:
Cílem výukového programu je, aby žáci pochopili význam správného stravování pro své zdraví.

Určeno pro: 4. - 5. třída

Délka programu: 135 minut (3 vyučovací hodiny)

Termín: v dopoledních hodinách dle dohody

Cena: 50 Kč - V ceně je vedení programu, pomůcky, potraviny. Minimální platba za třídu 750 Kč.

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Lidická, Lidická 50, 658 12 Brno
PaedDr. Eva Horká, tel: 549 524 114, 734 756 062, e-mail:

Průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Člověk a jeho svět, Člověk a zdraví, Člověk a svět práce

Rozvíjené kompetence:
Kompetence k učení, Kompetence k řešení problémů, Kompetence pracovní

Share Button
tisk