Historie, vlastivěda, Brno
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Válečné Brno

Procházka se spoustou zajímavých informací o bitvách i válkách města Brna.pracoviště Lány, Bohunice

Popis programu:
Víte o tom, že Brno bylo vždy považováno za nedobytné město, kterého se bál i Napoleon? Zajímá vás, kudy vedly slavné městské hradby a čím Brňané nejvíc naštvali Švédy? Víte, kde v Brně sídlilo gestapo, a všimli jste si, že máme v centru kameny zmizelých?
Jestli chcete zjistit spoustu zajímavých informací o bitvách i válkách města Brna, neváhejte a pojďte s námi na procházku!

Cíle programu:
Seznámení se se spoustou zajímavých informací o bitvách i válkách města Brna,možné upravit dle právě probírané látky ve škole.

Určeno pro: 6. - 9. třída

Délka programu: 120 minut

Termín: září 2016 - červen 2017

Cena: 90 Kč

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Lány, Lány 3, 625 00 Brno
Helena Matulová, 776 585 811,

Průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Vzdělávání v oblasti:
Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět, Umění a kultura

Rozvíjené kompetence:
Kompetence k řešení problémů, Kompetence komunikativní, Kompetence občanské

Share Button
tisk