Literatura - díla a autoři Historie, vlastivěda, Brno
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Strašidelné Brno

Procházka městem Brnem, seznámení se s brněnskými strašidly a tajuplnými místy.pracoviště Lány, Bohunice

Popis programu:
Chcete se dozvědět, kde bydlel brněnský kat, jak si vypěstovat vlastního Raráška nebo jak se mluví řečí divoženek? Chcete umět rozpoznat, kde bydlí vodník nebo zjistit, kdy je lepší nedívat se některým domům do oken?
Tak s námi pojďte na procházku městem Brnem a seznamte se s brněnskými strašidly a tajuplnými místy.

Cíle programu:
Seznámení s brněnskými strašidly a s brněnskými tajuplnými místy

Určeno pro: 1. - 5. třída

Délka programu: 90 minut

Termín: září 2016 - červen 2017

Cena: 50 Kč

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Lány, Lány 3, 625 00 Brno
Helena Matulová, 776 585 811,

Průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova

Vzdělávání v oblasti:
Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Umění a kultura

Rozvíjené kompetence:
Kompetence komunikativní

Share Button
tisk