Literatura - díla a autoři Historie, vlastivěda, Brno Hudba
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Hudební Brno

Procházka za hudebními zajímavostmi města Brna.pracoviště Lány, Bohunice

Popis programu:
ZAJÍMÁ VÁS BOHATÁ HUDEBNÍ HISTORIE MĚSTA BRNA? Chcete vědět, jak vznikaly nejstarší hudební nástroje, jak se žilo muzikantům ve středověku a který slavný hudební skladatel se v Brně ukryl před neštovicemi? Chcete zjistit, jestli by bylo těžké stát se městským trubačem, nebo byste rádi věděli, po kterém skladateli je pojmenován kráter na planetě Merkur?
Tak neváhejte a pojďte s námi na procházku za hudebními zajímavostmi našeho města!

Cíle programu:
Seznámení s hudebními zajímavostmi Brna formou procházky městem.

Určeno pro: 1. - 5. třída

Délka programu: 90minut

Termín: září - červen

Cena: 50 Kč

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Lány, Lány 3, 625 00 Brno
Helena Matulová, 776 585 811,

Průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní výchova

Vzdělávání v oblasti:
Umění a kultura

Rozvíjené kompetence:
Kompetence sociální a personální, Kompetence občanské

Share Button
tisk