Média a film Drama a divadlo Literatura - díla a autoři
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Kytice - K.J. Erben a lidová slovesnost

Sbírka Kytice jako inspirace k umělecké tvorbě na základě lidových motivů.pracoviště Legato, Kohoutovice

Popis programu:
Dílo K.J. Erbena vychází ze sběru lidové slovesnosti a je významným pilířem nár. obrození. Dopad díla má však význam i na tvorbu současnou, jak z pohledu zpracování klasického díla (př. film J.A.Brabce - Kytice), tak muzikálové pojetí divadla Semafor nebo Divadla na Provázku. Žáci si vyzkoušejí zpracovat vybranou tematiku některou z moderních tvůrčích forem.

Cíle programu:
Program zprostředkovává lidovou tvořivost jako živý inspirační pramen, ve kterém se může odrážet aktuální společenský stav. Vede k hlubšímu pochopení klasického díla v konfrontaci s dnešním světem.

Určeno pro: 2. stupeň ZŠ, SŠ a gymnázia

Délka programu: 2,5 hod.

Termín: po celý rrok

Cena: 50 Kč

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno
Mgr. Miroslav Obrátil,

Průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Mediální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Umění a kultura

Rozvíjené kompetence:
Kompetence komunikativní, Kompetence sociální a personální, Kompetence občanské

Share Button
tisk