Drama a divadlo
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Dílna divadla a herectví

Seznámení s divadlem a divadelními profesemi na vlastní kůži.



pracoviště Labyrint, Bohunice

Popis programu:
Účastníci dílny si v hereckých hrách otestují své schopnosti pro hraní divadla. Postupně si v aktivitách projdou profesemi, které se podílejí na vzniku inscenace: scénograf, dramaturg, dramatik, herec, režisér.

Cíle programu:
Žáci se seznámí s tím, co je divadlo a jak do něho vstupují a ve výsledném tvaru v propojení fungují složky dramaturgie, scénografie a režie.  

Určeno pro: Od 6. třídy ZŠ

Délka programu: 4 - 5 hod

Termín: Po celý školní rok dopoledne ve všední dny. Lze rozložit i na dva programy.

Cena: 100 Kč

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Labyrint, Švermova 19, 625 00 Brno
Mgr. Tomáš Doležal, tel.: 547 354 383, mobil: 604 919 120, e-mail:

Průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova, Mediální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Umění a kultura, Člověk a svět práce

Rozvíjené kompetence:
Kompetence k učení, Kompetence komunikativní, Kompetence sociální a personální

Share Button
tisk