Osobnostně sociální výchova Drama a divadlo Literatura - díla a autoři
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Povinná četba kukátkem dramatu

Cyklus lekcí dramatické výchovy na motivy literárních příběhů. Hledání toho, co mají příběhy z povinné četby společného s námi. Práce s třídním kolektivem.pracoviště Lidická, Brno-střed

Popis programu:
Lekce dramatické výchovy pro žáky 8. a 9. tříd základních škol, gymnázií a středních škol.  Prostřednictvím divadelních a dramatických technik prozkoumáme pozadí příběhů, známých z povinné četby. Vstoupíme do rolí jednotlivých postav a jejich konfliktů, poznáme vzájemné vztahy a pokusíme se je řešit. Zaměříme se také na to, co mají postavy z literárních příběhů společného s námi a s dnešní dobou.

Jednotlivé příběhy lze absolvovat jako cyklus v průběhu roku nebo samostatně.
Na základě domluvy můžeme připravit program i na jiná témata.

Nabídka témat:
1. Báje, mýty, pověsti a legendy
2. Daidalos a Ikaros  - drama o vině a trestu
3. Antigona - drama o morálce a zákonech
4. Romeo a Julie  - drama lásky a nenávisti
5. Maryša - drama o právu na vlastní volbu
6. Markéta Lazarová - drama vášně a rozumu
7. Krysař - drama o právu na pomstu
8. Romeo, Julie a tma - drama o těžkých rozhodnutích a osobní odvaze
9. Rytířský román - drama o přátelství, odvaze a zradě
10. Orwell: 1984 - drama o lidské svobodě a totalitě
11. Malý princ - drama o dětství a dospělosti
12. Revizor - příběh o manipulaci, pokrytectví a korupci

Lektor: Mgr. Petra Rychecká

Cíle programu:
Poznání a pochopení literárních příběhů z tzv. "povinné četby".
Nalezení toho, co mají literární postavy a jejich osudy společného s námi.
Poznání divadelních prostředků jako technik k vyjádření.
Podpora vzájemné komunikace, spolupráce, řešení konfliktů a vztahů v třídním kolektivu.

Určeno pro: 8. - 9. třídy ZŠ a SŠ

Délka programu: 3,5 hodiny

Termín: Září - červen, každý všední den od 8:00 do 11:30. Časové posuny lekcí jsou možné po individuální domluvě.

Cena: 50 Kč - lze objednat i celoroční cyklus lekcí

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Lidická, Lidická 50, 658 12 Brno
Mgr. Petra Rychecká, , 724 715 952

Průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní výchova

Vzdělávání v oblasti:
Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura

Rozvíjené kompetence:
Kompetence k řešení problémů, Kompetence komunikativní, Kompetence sociální a personální

Share Button
tisk