Polytechnická výchova, rukodělné činnosti Výtvarná činnost, keramika Tradice a svátky roku
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Vánoční dílny na Lysce

Seznámení s vánočními tradicemi a adventními postavami s využitím výtvarných a řemeslných technik.pracoviště Lyska, Nový Lískovec

Popis programu:
Program je rozdělen na dvě části. V první si popovídáme o původu Vánoc, adventu, adventních postavách a vánočních tradicích. Žáci a učitelé mají možnost vybrat si z nabízených dílen (např. pečení vánočky, lití olova, pouštění lodiček). Ve druhé části si děti vyrobí vánoční ozdobu a dárek těmi nejzajímavějšími výtvarnými a řemeslnými technikami.  

Cíle programu:
Žáci se seznámí s vánočními zvyky. Při práci s materiálem a novými nástroji se naučí dodržovat pravidla bezpečnosti. Seznámí se s formami výtvarného vyjádření. Vyzkouší si formulovat vlastní myšlenky.

Určeno pro: mateřské školy, 1. stupeň ZŠ

Délka programu: 90min

Termín: 16. listopad - 18. prosinec 2015

Cena: 50 Kč

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Lyska, Oblá 51c, 634 00 Brno
Milda Rožteková, tel: 731 375 187, email:

Průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět, Umění a kultura

Rozvíjené kompetence:
Kompetence k učení, Kompetence komunikativní, Kompetence sociální a personální, Kompetence pracovní

Share Button
tisk