Děti malují PRO KontO Bariéry

Vítejte na stránkách věnovaných dlouhodobým celostátním dětským výtvarným soutěžím zahrnutým do projektu DĚTI MALUJÍ PRO KONTO BARIÉRY. Najdete zde základní informace o projektu, propozice a výsledkové listiny jednotlivých soutěží a fotografie oceněných prací.

INFORMACE O SOUTĚŽÍCH A PROJEKTU

Projekt Děti malují pro Konto Bariéry tvoří tři celostátní dětské výtvarné soutěže s dlouholetou tradicí, a to Ahoj z prázdnin (24 let), Vánoční malování (19 let) a Kniha a já (23 let).

Soutěže založil a velmi úspěšně realizoval DDM v Šumné na Znojemsku. Po jeho zrušení převzal roli vyhlašovatele v roce 2011 DDM Znojmo, který se v roce 2014 rozhodl od pořádání soutěží odstoupit. V letošním roce se ujalo role vyhlašovatele SVČ Lužánky.

Od roku 2009 byly výše uvedené tři soutěže zahrnuty do projektu Děti malují pro Konto Bariéry s tím, že vybrané dětské kresby jsou pravidelně každý rok zařazované do stolních kalendářů, které pod stejným názvem propagují Konto Bariéry a jejich prodejem jsou získávány finanční prostředky na nákup školních pomůcek pro děti s handicapem.


SOUTĚŽ AHOJ Z PRÁZDNIN


SOUTĚŽ BÍLÝ ČÁP


SOUTĚŽ VÁNOČNÍ MALOVÁNÍ


SOUTĚŽ KNIHA A JÁ


SOUTĚŽ O CENU M. ŠNAJDARA

 

VÝHERNÍ PRÁCE SOUTĚŽE “AHOJ Z PRÁZDNIN”
I. kategorie

II. kategorie

III. kategorie

IV. kategorie

V. kategorie

Logo_Konto_Bariery_lg

logo Děti malují