Středisko volného času Lužánky vyhlašuje 27. ročník dětské výtvarné soutěže, která je součástí projektu
„Děti malují pro Konto Bariéry“

Výnos z prodeje kalendářů je určený na nákup školních pomůcek dětí s postižením.

Soutěžní zadání a termíny odevzdání:

 

I. Zima : KOUZLA A PŮVABY ZIMY DĚTSKÝMA OČIMA

Zadané téma zahrnuje všechno, co souvisí se zimou. Zimní období vybízí také k barevnému vyjádření tématu.

 • sníh – vločka
 • barvy zimy
 • ledové struktury, rýhy a praskliny na ledě
 • zimní spánek

Tato témata vybízí ke kombinování různých výtvarných technik, jakými jsou např.: kresba a malba v kombinaci koláží nebo frotáží a podobně. Koláží myslíme lepení výtvarných materiálů jako např. tisků, reprodukcí, fotografií a tištěných částí novin. K vyjádření zimy využívejte studených barev.

Termín odevzdání: 31. ledna 2017

 

II. Jaro : papír – PŮVOD, VZNIK A A RECYKLACE

Toto téma zahrnuje vše, co s papírem, jeho výrobou a používáním souvisí. Nabízí se široká možnost toho, odkud začít:

 • stromy a jejich život, stavba stromu, povrch kmene, letokruhy…
 • voda (zdroj života stromů, důležitá surovina při výrobě papíru)
 • technické procesy výroby papíru (ozubená kola, mlýny, lisy…)
 • různé druhy papíru, struktura papíru a papír pod mikroskopem
 • co vše je a může být z papíru

Vhodné techniky pro zpracování jsou kromě kresby a malby i frotáž, perokresba, kresba uhlem, linoryt, suchá jehla, slepotisk.

Termín odevzdání prací: 30. března 2017

 

 

III. Léto : V NOCI

Toto téma není jen popisným zobrazením, ale děti mohou vyjádřit všechny děje a tajemství letní noci, např.:

 • letní noční obloha
 • pod peřinou, ve spacáku
 • letní bouře v noci
 • stíny noci
 • s baterkou
 • zvuky a taje noci

Pro toto téma doporučujeme malbu temperovými nebo akrylovými barvami či grafické techniky, obojí s využitím tmavých podkladových papírů. Prosíme, vyvarujte se obligátní techniky voskovek a tuše a jejího proškrabávání.

Termín odevzdání je 30. června. 2017

 

Doporučený formát výkresů:
Doporučený formát prací je velikost A3, pro grafické práce A4. Možné je i přizpůsobení formátu dané práci (např. čtvercový formát). Práce uhlem či pastely je nutno dobře fixovat!

Způsob značení prací:
Do soutěže jsou přijímány pouze práce, které splňují zadání. Na rubu odevzdaných prací musí být ČITELNĚ uvedeno jméno a příjmení autora, věk autora, název soutěžní práce, přesný název a adresa školy jméno, telefon a e-mail vyučujícího.
Práce odevzdané do soutěže se účastníkům nevracejí, o jejich dalším využití rozhoduje vyhlašovatel soutěže.
Práce je třeba zaslat či předat do termínu na adresu Středisko volného času Lužánky, Lidická 50, Brno 65812.

Kategorie:
1. kategorie – MŠ (práce dětí ve věku do 6 let, které vznikly v MŠ)
2. kategorie – 1. stupeň ZŠ (práce dětí, které vypracovaly v ZŠ děti ve věku 6 – 10 let)
3. kategorie – 2. stupeň ZŠ (práce dětí, které vypracovaly v ZŠ děti ve věku 11 – 15 let)
4. kategorie – pro děti s handicapem bez omezení věku
5. kategorie – ZUŠ a kroužky zájmového vzdělávání – děti do 6 let
6. kategorie – ZUŠ a kroužky zájmového vzdělávání – děti 7 – 10 let
7. kategorie – ZUŠ a kroužky zájmového vzdělávání – děti 11 – 15 let

Hodnocení prací:
Soutěž bude posuzovat odborná porota. Výsledková listina bude zveřejněna na www.luzanky.cz nejpozději měsíc po uzávěrce. Ocenění autoři obdrží navíc informace o svém umístění prostřednictvím mailových zpráv adresovaných vedení jejich škol nebo vyučujícím učitelům.

Propagace nejlepších a vybraných prací:
Oceněné práce bude možné shlédnout na www.luzanky.cz
Nejlepší a vybrané výtvarné práce budou bezplatně využity pro tvorbu obrazové části stolního kalendáře Děti malují pro Konto Bariéry, který bude vydán pro rok 2019 a jehož prodejem budou získávány finanční prostředky na nákup školních pomůcek pro zdravotně postižené děti /www.kontobariery.cz/projekty/
Vybrané práce budou vystaveny v prostorách SVČ Lužánky.

Sponzor soutěže: SAKO Brno, a.s.

Sponzor věcných cen: Dino Toys s.r.o.

Soutěž podporují: Antipol Brno CZ

Informace o soutěži:
propozice soutěže
Lužánky – středisko volného času, Brno
Marie Janíková, tel. 724 534 730, e-mail: madla@luzanky.cz

 

ARCHIV SOUTĚŽÍ

 

Logo_Konto_Bariery_lg

logo Děti malují