ADAPTAČNÍ PROGRAMY A KURZY

Lanové centrum Proud nabízí možnost vzájemně se lépe poznat, zažít si fungující spolupráci, řešení krizových situací, vytvořit si pravidla společného fungování, vzájemné dobré vztahy i jiný pohled pedagoga na třídu. Adaptační programy a kurzy jsou vhodné pro nově vzniklé kolektivy 6. tříd ZŠ a první ročníky SŠ.

  • Adaptační program (4 hodiny)………………………………………………………………………………240 Kč/os
  • Příměstský adaptační kurz Spolu pod lany (délka kurzu 2,5 dne/20 hodin)………800 Kč/os