Lužánky pro nejmenší

		        

MACEŠKA

Pravidelné i příležitostné hlídání dětí od dvou let s rozvíjejícím výtvarným, pohybovým a herním programem.
Macešku najdete na 13 místech v Brně a okolí.
Více informací na maceska.luzanky.cz.

FAMILY POINT

Family Point je místo pro rodinu, které umožňuje péči o malé děti a zprostředkovává informace na podporu rodinného života. Jde  o síť bezbariérových míst, vybavených přebalovacím pultem, křeslem pro kojení, mikrovlnnou troubou, dětským koutkem a dalším.
Více informací zde a také na stránkách www.familypoint.cz .

KURZY PRO RODIČE

  • Čekáme miminko aneb Co se v knihách nepíše – Kurzy pro nastávající maminky
  • Kurzy cvičení, masáží a výživy – pro rodiče s dětmi od 6 týdnů do 6 měsíců
  • Cvičení pro těhotné

Podrobnosti o kurzech pro rodiče najdete zde.

KLUBY PRO MAMINKY S DĚTMI

Kluby pro maminky s dětmi se scházejí na pracovištích Linka, Lyska, Lány a Legato. Jsou určeny k setkávání a výměně zkušeností.

Nabídku klubů najdete zde.

AKTIVITY PRO RODINY

Na aktivity pro rodiče s dětmi, malé děti a předškoláky se zaměřuje především pracoviště Lata.
Aktivity pro rodiny nabízí také pracoviště Linka, Lány, Lyska, Louka a Lidická.

PORADNY

Logopedická poradna
Laktační poradna

HLÍDACÍ KOUTEK KULIČKA

Hlídací koutek s rozvíjejícím výtvarným, pohybovým a herním programem pro děti od 3 let najdete na pracovišti Linka v Brně – Starém Lískovci.

KROUŽKY

Zde najdete kroužky pro kojence s rodiči a předškolní děti.
Zde najdete kroužky pro děti, mládež a dospělé.

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE

Jedná se o nejrůznější dílničky, tematicky zaměřené akce i velké akce zaměřené na spo-lečné sdílení volného času (Pálení Mařeny, Velikonoce, Čarodějnice, Lužánky v Lužánkách, Světýlka na Špilberku, Za bílým koněm, Martinská slavnost, Vánoce). Najdete je v kalendáři akcí.

POBYTOVÉ AKCE A TÁBORY

Během školního roku pořádáme různé pobytové akce, mezi nimiž najdete i několik akcí pro rodiče s menšími dětmi. Jedná se většinou o zimní či letní týdenní pobyty.
O letních prázdninách pořádáme přes 160 akcí, které jsou většinou zaměřeny na školní děti, ale najdete mezi nimi i příměstské tábory pro předškoláky a tábory pro rodiče s dětmi. Bohužel zatím nemáme technicky vyřešeno vyhledávání podle věku. Proto je nejlepší se informovat přímo na pracovištích Lata a Lány, které pořádají i tábory pro menší děti.
Nabídku pobytových akcí a táborů najdete v přehledu akcí.