Klokanův kufr

		        

Klokanův kufr je nová komplexní pomůcka pro předškolní věk. Byla vytvořena na základě uznávané publikace Diagnostika dítěte předškolního věku Mgr. J. Bednářové a PhDr. V. Šmardové, je její přímou aplikací a rozšířením.

DSC_4225

Klokanův kufr dává všem institucím i rodičům možnost sledovat dítě podle věkově-kompetenčního systému a spolupracovat na konkrétních úkolech. Je tedy pomůckou, kterou využijí předškolní zařízení jakéhokoliv zaměření, základní školy pro přípravné ročníky a integrované žáky, školy speciální a praktické, pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogická centra, logopedická a ergoterapeutická pracoviště, rané péče, mateřská a rodinná centra, sociální služby ambulantní i pobytové a samozřejmě i rodiče. Handicapovaným umožní systematickou práci, nadané děti zvládnou úkoly s věkovým předstihem a mohou posílit své silné stránky, popř. vyladit případné specifické nedostatky.

Objednávky a další informace najdete na www.klokanuvkufr.cz.