Family Point

		        

Family Point je místo přátelské rodině, které bezplatně poskytuje informace, nasměrování a pomoc v oblastech života rodin, možnost přebalení a nakrmení dětí, prostor pro setkávání a dětský koutek. V současné době Family point najdete na těchto našich pracovištích:

  • Lidická
  • Lány
  • Linka
  • Lata
  • Louka

Více informací na