Volná pracovní místa





		        

 

V současné době máme vypsána tato výběrová řízení

Hledáme spolupracovníky do realizačního týmu projektu Klokanovy školky.

Manažer projektu (16 hodin týdně), Odborný garant (24 hodin týdně) a Odborný pracovník (DPČ, 16 hodin týdně).
Dle dohody je možné i spojení rolí manažera a odborného garanta do 1 celého úvazku.

 

Zasláním svého životopisu souhlasíte s tím, aby Vámi poskytnuté osobní údaje byly zpracovány a použity v souladu se zák.101/2000 Sb. pro účely a v rozsahu potřebném pro uskutečnění výběrového řízení.