Zuzana Císařová

		    

Aktivity v Lužánkách

 • Kroužky – Pohybové kroužky pro rodiče s dětmi, pro děti 4–9 let Ještěrky, Sportovky a Sportovní hry.
 • Akce – Příležitostné akce pro veřejnost a pro klienty z kroužků zaměřené na rodiny s dětmi jako je Pálení Mařeny a Martinská slavnost, Pohádkový les, Mikulášské řádění, Vánoční nadělení a Zahradní slavnost.
 • Tábory – Pobytové pro rodiče s dětmi, příměstské pro děti 6-9 let, jarní a zimní pobyty pro rodiny.
 • Semináře – Nyní připravuji s kolegy seminář pro lektory miniškolky Macešky v rámci projektu OKD.

Kontakt: zuzana.cisarova@luzanky.cz, tel. 545 222 300, 602 677 825

Já a Lužánky

Už jako dítě jsem byla velice hravá. Paní učitelka mne několikrát přistihla, jak si při vyučování hraji pod lavicí s figurkami od Lega. Musela jsem zůstat po škole a stokrát napsat: „Nebudu vyrušovat a hrát si v hodině.“ Vždy mě bavilo pro menší děti vymýšlet hry a zábavný program. Další zálibou byl pro mne sport. Kvůli tomu jsem vystudovala Střední školu ochrany osob a majetku. Během mateřské dovolené se mi ve sportovním klubu Moravská Slávie poprvé dostalo příležitosti vést pohybový kroužek pro rodiče s dětmi. Jeho dřívější lektorka odešla za prací do Lužánek, o kterých jsem se díky ní dozvěděla více. Ve sportovním klubu jsem byla velmi spokojená. Byla to pro mne velká zkušenost. Rozhodla jsem se, že po mateřské dovolené se pokusím hledat práci spojenou s dětmi a s pohybem. Jaké bylo moje nadšení, když mi byla taková práce nabídnuta právě v Lužánkách.

V roce 2000 jsem nastoupila na pracoviště Lesná. První dojem z místa svého budoucího zaměstnání si stále pamatuji: Malý domeček s kouzelnou zahradou poblíž zalesněné Čertovy rokle a velmi pěkné a přátelské prostředí uvnitř. Voňavé borovice, na kterých poskakovaly veverky a pokřikovaly sojky.
Od té doby si už čtrnáct let plním svůj sen a věnuji se dětem. Můžu sportovat a tvořit programy pro děti od těch nejmenších až po školáky. Nyní si mohu beztrestně hrát i v hodině.

Metodický přístup

Velmi ráda sportuji, zpívám, tančím, tvořím a miluji přírodu. To vše se odráží v mé práci. Díky činnosti v Lužánkách objevuji i další zajímavé obory, které zařazuji do činnosti s dětmi. Baví mě přicházet stále s novými podněty a vidět na dětech nadšení i radost z nových věcí a ze hry. Snažím se vést je k pohybu i pobytu v přírodě, být jim kamarádem, rádcem a inspirací.  Ve svých kroužcích se zaměřuji hlavně na to, aby každé dítě, i ne příliš pohybově nadané, mělo radost samo ze sebe a vytvořilo si pozitivní vztah k pohybu.

Co se mého pedagogického vzdělání týče, při manažerské práci pro Lužánky jsem dálkově vystudovala obor vychovatelství na Masarykově univerzitě, kam dosud docházím také na kurzy psychomotoriky. Pro potřeby kroužků, které zajišťuji pro rodiče s dětmi jsem vydala malou publikaci sesbíraných i vlastních básniček “Říkadla a pohádky s krtečkovy hromádky”. Mám podíl i na tvorbě programu a publikace “Hrátky se zvířátky”, která slouží jako vzdělávací materiál pro učitele MŠ.

Lužánky mi nabízí velké množství vzdělávacích kurzů, kterých se účastním. Patří mezi ně například kurzy výtvarné, kurz hlavního a programového vedoucího tábora, zdravotníka, instruktora lyžování, psychomotoriky, specifika práce s hyperaktivními dětmi, storytellingu a mnohé další. Získané dovednosti a poznatky využívám jak při své práci vedoucí kroužků, vedoucí táborů, tak při manažerské činnosti pro miniškolku Maceška.

Proč ke mně?

Věřím, že trpělivým a laskavým přístupem můžeme společně s rodiči dětem poskytnout dobrý základ do života. Bavit se, relaxovat, tvořit, hrát si, radovat se, učit se novým věcem, prožívat dobrodružství společně s novými kamarády – to nenabízím ve svých kroužcích jen já, ale celé Lužánky.

Osobně při práci ráda využívám netradičních pomůcek jako například pedala (vozíčky na kolečkách), padák, balanční úseče, noviny, šátky, deky a jiné.  Používám také pomůcky z recyklovatelného materiálu. Dobře poslouží vršky od PET lahví, plata od vajíček, kelímky od jogurtů a jiné zajímavé přebytky z domácnosti. Děti mají velkou fantazii a mnohdy mne sami inspirují svými nápady do dalších hodin. Dále v hodinách používám různé převleky a maňásky. Momentálně je oblíbená postava krtečka, který dokáže velmi usnadnit komunikaci mezi mnou a dítětem, zvláště, je-li třeba více stydlivé nebo když s ním navazuji kontakt poprvé. Protože je Lesná zasazená do krásného přírodního prostředí, snažím se co nejvíce těžit i z této výhody.

Mám velice ráda práci, kterou dělám. Ne každý má takové štěstí vykonávat svoje povolání jako koníček. O to více si jí cením a věřím, že je to při aktivitách, jež vedu, znát.

Za svůj pracovní úspěch považuji to, že mám kroužky stále téměř plně obsazené a že se rodiče do mých kroužků vrací se svými dalšími ratolestmi. Také jsem velmi ráda, že u mě děti pokračují v navazujících kroužcích.

A NĚCO NAVÍC…

Ve volném čase se věnuji zpěvu v amatérském sboru, masážím a regeneraci, turistice, gymnastice a dalším sportům, které tvoří dobré základy i pro moji práci. Věřím proto, že budu mít stále na čem stavět.

NABÍZÍM TYTO MEDIÁLNÍ VÝSTUPY

 • vystoupení v TV (beseda, rozhovor, …)
 • rozhovor v rádiích
 • rozhovor pro tisk

 

« zpět na “naši odborníci”