Tomáš Gruna

		        

Aktivity v Lužánkách

  • Kroužky – vedoucí divadelního souboru DDS Pirko, VideoDílna, DigifotoDílna
  • Akce – lektor mediálních výukových programů, garant divadelních představení,
  • Festivaly – Mezi panely, Malý filmový festival mladé tvorby Brněnská šestnáctka, Jeden svět v Labyrintu.
  • Tábory – vedoucí divadelných soustředění a audiovizuálních příměstských táborů VideoDílna

Kontakt: tomas.labyrint@luzanky.cz, telefon: 547 354 383

Já a Lužánky

Do Lužánek jsem začal chodit jako 5leté dítě, a to do souboru Pirko, kde jsem se stal následně vedoucím. Během studia na divadelní fakultě JAMU V Brně – obor dramatická výchova, jsem začal pracovat v Labyrintu s neorganizovanou mládeží v nízkoprahovém klubu (který už neexistuje). Zde jsem se začal profilovat na specifické zájmy mladých lidí a to na techniku a audiovizi. Po skončení nízkoprahových aktivit v Labyrintu jsem otevřel kroužky se zaměřením na film (video) a fotografii. Při této pedagogické práci jsem využil zkušeností, které jsem získal vedením divadelního souboru Pirko, kde jsem pracoval s mládeží různého věku.

Metodický přístup

Mám vzdělání v oboru dramatické umění na JAMU. Preferuji zavedení moderních technologií do volnočasových aktivit dětí, jak v divadelních kroužcích, tak i v kroužcích zaměřených na audiovizuální tvorbu. Také učím na divadelní fakultě JAMU a to v Ateliéru audiovizuální tvorba a divadlo.

Proč ke mně?

V kroužcích, které vedu se děti seznámí s moderními audiovizuálními postupy, (práce s kamerou, postprodukce v počítači) které jim umožní aplikování do běžného života. Mimo jiné u mě děti získají možnost komplexního náhledu na tvorbu krátkometrážního či amatérského filmu (počínaje tvorbou scénářů, tvorbou kostýmů a také hledání vlastních témat pro další zpracování). V kroužcích je i prostor pro individuální tvorbu např. na přijímací zkoušky zejména na střední školy. V divadelním kroužku se věnujeme komplexnímu rozvoji dětí od 5 – 15 let, kdy vytváříme adekvátní představení k jejich věku. Klademe důraz na všechny stránky dramatických umění, a to od herecké přípravy až po light design (práce se světly).

A NĚCO NAVÍC…

Umožňuji amatérským divadelním uskupením realizovat svá představení v divadelním sále s technickou podporou (světlá, zvuk) také zajišťuji jejich účast na festivalech konajícich se pod záštitou Labyrintu. Nabízím filmařům a začínajícím fotografům prostory na jejich vlastní prezentace, vernisáže či performance.

NABÍZÍM TYTO MEDIÁLNÍ VÝSTUPY

  • rozhovor pro tisk
  • vlastní autorské články

« zpět na “naši odborníci”