Tomáš Doležal

		    

tomas-dolezal-portret

“Divadlo dělá lidi lepšími.

Aktivity v Lužánkách

 • vedoucí pracoviště Labyrint
 • zakladatel divadelních skupin studentského a mladého divadla Kšandy (1994) a Haffol (1996), divadelního spolku pro dospělé Zelí (2010), nově divadelní přípravka pro děti od 6 let Z pohádky do pohádky
 • kroužky zaměřené na geocaching Geo klub a Geoagenti na lovu
 • zakládal a pořádal na půdě Lužánek divadelní přehlídku studentského a jiného mladého divadla Nadělení, taktéž stál u zrodu přehlídek Brnkání a Festival divadel
 • každoročně s týmem pracoviště Labyrint pořádá multižánrový festival Mezi panely
 • vedoucí příměstských a pobytových táborů s divadelní tématikou
 • realizátor sociálně zaměřených projektů: pobytové akce a tábory pro děti z pěstounských rodin ve spolupráci se sdružením pěstounských rodin, příměstské tábory pro Dětskou nemocnici Černá Pole
 • lektor workshopů a moderátor projekcí festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět na školách, spolupráce s organizací Člověk v tísni, o.p.s.
 • lektor vzdělávacích akcí zaměřených na dramatickou výchovu a divadlo – semináře a kurzy akreditované pod názvem Drama a divadlo ve vzdělávání
 • stál u zrodu vzdělávacích projektů školní vzdělávací program Pro vaši školu (2006 – 2009), O krok dále – sekce umělecké vzdělávání (2012 – 2015) realizovaných v SVČ Lužánky s podporou MŠMT ČR a ESF
 • odborný lektor a garant oblastních a regionálních kol celostátních postupových přehlídek Dětská scéna, Mladá scéna, Šrámkův písek, Pedagogická poema, člen oborových a programových rad těchto soutěží

Kontakt: tom@luzanky.cz, tel. 604 919 120

Já a Lužánky

Lužánky byly pro Tomáše dlouho jen zajímavým parkem uprostřed města. Ve třetím ročníku svých vysokoškolských studií však začal skrze čerstvě založené Středisko dramatické výchovy objevovat Lužánky i jako instituci. Od té doby si jej Lužánky získaly a on už je neopustil. Po ukončení studií Tomáš do Lužánek nastoupil a začal se dramatické výchově věnovat naplno.

Metodický přístup

Tomáš je vystudovaný učitel matematiky a dílen a jak sám říká, matematiku si schovává na horší časy nebo na důchod. Již od mládí se totiž věnoval amatérskému divadlu a jeho záliba se nakonec stala i jeho profesí. Kromě dramatické výchovy v Lužánkách působí Tomáš i jako externí pedagog na Pedagogické fakultě a Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a také na Konzervatoři Brno. Přestože se snaží svůj čas rozdělovat mezi práci a volný čas, přesahy své práce někdy neovlivní. Například když čte ve volném čase knihu, automaticky přemýšlí, jak by se dala zdramatizovat – transformovat do scénáře.

Od roku 2008 působí Tomáš jako vedoucí Studia dramatické výchovy Labyrint v Brně Bohunicích. Před tím od roku 1992 pracoval na Středisku dramatické výchovy na Lidické, od září 1994 jej také vedl.

Labyrint je svou činností zaměřen na umělecké zájmové vzdělávání: divadlo, film a tanec. Snaží se také působit jako komunitní kulturně společenské centrum pro obyvatele přilehlých sídlišť Bohunice a Starý Lískovec. Poslání Labyrintu a náplň zde nabízených aktivit nejlépe vystihuje jeho motto „Kultura mezi panely“.

Proč ke mně?

Divadlo je podle Tomáše cesta ke zlepšování lidí a jejich kultivaci. A na této cestě by on chtěl být průvodcem. Člověk se na své cestě naučí lépe komunikovat se svým okolím. A to jak slovně, tak mimoslovně. Překoná ostych, naučí se spolupracovat a vnímat sounáležitost skupiny, rozvíjí zde svou kreativitu.

Labyrint je magické místo, kde může člověk poznat sám sebe. Náš Labyrint člověku nabízí alternativu svět divadla a dalších umění. A ono pomyslné bloudění Labyrintem je právě onou cestou ke zlepšení sebe sama, druhých i svého okolí. Dá to práci, ale cestu ven i zpátky najde každý.

A NĚCO NAVÍC…

V Labyrintu se Tomáš spolu s kolegy pokouší dělat umění uprostřed paneláků. Přestože je to někdy těžké a výsledky nejsou vždy hned viditelné, snaží se nepolevovat a věří, že se jim jednou podaří být velkým divadlem i mezi paneláky. Nejvíc ze všeho by si Tomáš přál, aby každé sídliště mělo svůj Labyrint, kulturní místo, kde se lidé mohou scházet a smysluplně využívat volný čas.

NABÍZÍM TYTO MEDIÁLNÍ VÝSTUPY

 • vystoupení v TV (beseda, rozhovor, ukázka z činnosti…)
 • rozhovor pro rozhlas
 • rozhovor pro tisk
 • vlastní autorské články, poradenský sloupek
 • odborné články a studie
 • výzkumné zprávy
 • posudky studentských prací

 

« zpět na “naši odborníci”