Petra Rychecká

		    

petra_rychecka-portret

“Příběhy jsou cestou k poznávání světa… a svět kolem nás jich je plný.”

Aktivity v Lužánkách

 • dětské divadlo – Dětský divadelní soubor Brnkadla
 • amatérský divadelní soubor ASpol
 • pořádání nesoutěžní přehlídky a dílny dětského divadla Brnkání
 • výukové programy z oblasti dramatické výchovy a OSV
 • kurzy týmové spolupráce
 • letní tábory a pobytové akce
 • kurzy v oblasti aktivizačních her a cvičení, dramatické výchovy, osobnostně sociální výchovy, práce se skupinou a další…
 • facilitace evaluace ŠVP, porad apod.
 • výuka pedagogického minima pro externí pracovníky SVČ

Kontakt: rychecka@luzanky.cz, tel. 724 715 952

Já a Lužánky

Do Lužánek jsem přišla v roce 1990 spolu se začátkem mého studia na vysoké škole. Na podzim téhož roku jsem založila DDS Brnkadla a od té doby jsem se neustále pohybovala kolem dramatické výchovy, dětského divadla, lekcí a postupně i dalších aktivit Lužánek. Po skončení studia už jsem v Lužánkách zůstala a postupně rozšiřovala soubor i rozsah své činnosti až do dnešní podoby. Baví mě spojovat nejrůznější okruhy zájmů a lidí a vytvářet nové projekty – tábory, představení, skupiny, kurzy…

Metodický přístup

Divadlo není jen tvorba představení, ale především cesta k sobě – poznání a rozvíjení svých schopností a dovedností, odstraňování zábran a budování zdravého sebevědomí – a cesta k poznání a pochopení světa. A také je dílem skupiny, její synergie, atmosféry, tvořivosti. V mých kroužcích je proto velký důraz kladen na práci s jednotlivcem v prostředí skupiny a na společnou tvorbu divadelních inscenací. Snažím se vytvářet prostředí, v nichž se potkávají zkušenější se začátečníky, starší s mladšími a mohou se tak vzájemně obohacovat. V oblasti výukových programů se zabývám jednak metodami strukturovaného dramatu a také práce s příběhem, který slouží k setkání s literaturou. Pracuji také často na pomezí osobnostní a sociální výchovy a dramatické výchovy, stejně jako metodami zážitkové pedagogiky.

Proč ke mně?

Brnkadla jsou způsobem života. Děti k nám přicházejí ve věku 7 let a zůstávají často až do dospělosti. Soubor jim nabízí víc než jen pravidelné týdenní schůzky – organizujeme také víkendová soustředění, letní tábory, nesoutěžní divadelní přehlídku Brnkání, společné výlety, jezdíme na přehlídky a hrajeme divadlo pro veřejnost. Podstatné není, aby se z našich členů stali profesionální herci, ale aby z nich vyrostli tvořiví lidé, schopní předávat své dovednosti, spolupracovat a být přínosem pro své okolí. Mé výukové programy, které v posledních letech realizuji především pro studenty Gymnázia na Třídě Kapitána Jaroše, se zaměřují na tvořivá setkávání studentů s literaturou, skrze kterou řešíme své aktuální problémy a odpovídáme si na otázky, které nás zajímají. Každé takovéto setkání studentů s literárními hrdiny je jedinečné a inspirativní.

 

A NĚCO NAVÍC…

Dramatická výchova je pro mě úžasným prostorem k potkávání se lidí, příběhů a hravosti. I proto ji učím také na Filosofické fakultě a na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity a na dalších nepravidelných kurzech. Dlouhodobě spolupracuji také s organizacemi ze zážitkové pedagogiky, jako jsou Instruktoři Brno a Velký vůz. Líbí se mi prolínání lidí z různých prostředí na společných akcích a jejich vzájemné obohacování. Ráda bych vytvářela prostor pro takováto setkávání na pomezí divadla, tvořivosti, zážitků, hravosti, vzdělávání…

NABÍZÍM TYTO MEDIÁLNÍ VÝSTUPY

 • vystoupení v TV (beseda, rozhovor…)
 • rozhovor v rádiích
 • rozhovor pro tisk, vlastní autorské články, poradenský sloupek

« zpět na “naši odborníci”