Petr David

		    

“Divadelní tvorba je z velké míry postavená na zodpovědnosti a spolupráci.”

Aktivity v Lužánkách

 • Divadelní kroužky pro starší děti a středoškolák
 • Divadelní soubor VTAHU
 • Organizace krajské postupové přehlídky mladého, experimentujícího divadla, divadla poezie a uměleckého přednesu ŠPÍL-BERG s právem doporučení na celostátní přehlídky (Mladá scéna, Šrámkův Písek a Wolkrův Prostějov)
 • Organizace krajské postupové přehlídky dětské divadla a přednesu Dětská scéna
 • Víkendové pobyty a soustředění v rámci divadelních kroužků
 • Organizace Letní divadelní dílny

Kontakt: petrdavid@luzaky.cz, tel.776 033 473

Já a Lužánky

Původně nastoupil jen jako záskok za mateřskou dovolenou na pracovišti Labyrint, kde strávil dva roky. Nyní pracuje Petr David zejména se staršími dětmi na pracovišti Lidická. První kroky dělal ovšem v Lužánkách již jako student JAMU. A to prostřednictvím odborných náslechů a později i při realizaci divadelních projektů.

Metodický přístup

Při divadelní tvorbě se snaží svým svěřencům ukázat, že nejjednodušší cesta nemusí být zrovna ta pravá, že je možné hledat a objevovat metaforu, znak, nadhled… Nechce, aby pracovali jen na základě hotového scénáře, ale aby k divadlu přistupovali autorskou cestou.

Autorskému divadlu se Petr David věnoval již při studiu a podle jeho vlastních slov se jedná o velmi různorodou formu práce, kde konečný výsledek závisí vždy na konkrétní skupině. Členové souboru spolu musí umět spolupracovat, musí je bavit být spolu a hrát si. Sám ovšem přiznává, že je třeba divadelnímu kolektivu podat pomocnou ruku a nasměrovat je správným směrem, vnímat celek a v konečném důsledku realizovat dramaturgicko-režijní koncepci. Každá skupina se musí v tvůrčí oblasti modelovat jinak a na základě mnohdy rozdílných zkušeností všech členů souboru.

Proč ke mně?

Divadelní kroužky oslovují specifickou skupinu zájemců a nejsou určeny pro každého. Divadlo totiž vyžaduje velkou zodpovědnost vůči kolektivu, chuť k práci a spolupráci. Petr David se ve svých svěřencích snaží toto podporovat a ukázat jim, že nemůžou do kroužku jen přijít, na něčem pracovat a zase odejít. Základem divadelního souboru je tým, v němž musí jeho členové spolupracovat a vzájemně se respektovat. A právě týmová spolupráce je to, co divadelní kroužky na pracovišti Lidická odlišuje od jiných aktivit.

Divadelní kroužky Petra Davida nejsou ovšem jen o zkoušení a následném představení. Zájemcům chce nabídnout i vzdělání v rámci umění a všeobecný rozhled. Například návštěvou divadelních inscenací profesionálních či neprofesionálních souborů a účastí na festivalech a divadelních přehlídkách.

David Petr

A NĚCO NAVÍC…

Mimo setkávání v divadelním kroužku organizuje Petr David společně se svými kolegy a externisty z JAMU množství příměstských táborů zaměřených na divadelní práci a trochu netradičně i na hru na africké bubny.

V rámci letních prázdnin se nepodílí jen na příměstských táborech. Organizuje také Letní divadelní dílnu, která je intenzivním divadelním soustředěním. Cílem dílny je vznik představení, se kterým herecká společnost následně kočuje. Středoškoláci tak mají možnost vyjet s vozem a koňmi po republice a hrát divadlo lidem.

Petr David je také jedním z hlavních organizátorů přehlídky ŠPÍL-BERG – krajského postupového kola pro celostátní divadelní přehlídky Mladá scéna, Šrámkův Písek a Wolkrův Prostějov. Na této přehlídce se mohou představit jak divadelní soubory s mladým, experimentujícím či poetickým divadlem, tak i recitátoři. Dále je spoluorganizátorem krajské postupové přehlídky Dětská scéna – přehlídky dětského divadla a dětské recitace.

NABÍZÍM TYTO MEDIÁLNÍ VÝSTUPY

 • vystoupení v TV (beseda, rozhovor)
 • rozhovor v rádiích
 • rozhovor pro tisk, vlastní autorské články, poradenský sloupek

« zpět na “naši odborníci”