Petr Blaha

		    

„Jóga, tajči a všechny další cesty k naší vnitřní podstatě nejsou snadné, ale vydržíme-li po ní kráčet, získáme mnohé.“

Aktivity v Lužánkách

 • vedu kurzy jógy pro dospělé
 • organizačně zajišťuji 30 kurzů převážně jógových i jiných zdravotních cvičení
 • pořádám víkendové semináře jógy, tajči, hudebně-pohybové a ostatní terapeutické techniky
 • organizuji výjezdní pobyty, tematicky zaměřené na techniky nabízené v našich cvičebních skupinách
 • organizuji letní tábory v tuzemsku i v zahraničí, které jsou zaměřeny na tělesnou i duševní obrodu člověka – hathajóga, tajči, čchi-kung, koncentračně meditační techniky, přednášky, apod.

Kontakt: blaha@luzanky.cz, tel. 549 524 121, 776 840 129

Já a Lužánky

Přestože může v lidech převažovat názor, že jsou organizace věnující se volnočasovým aktivitám zacíleny hlavně na děti, můj vztah k Středisku volného času Lužánky počal až s mými osmnáctými narozeninami. Osud tomu chtěl, že jsem začal navštěvovat jógové hodiny paní doktorky Evy Skalické, která se v tomto kreativním prostředí zasadila o vznik a úspěšné fungování oddělení s názvem Etika a jóga. Hluboce na mě zapůsobily její hodiny, ale hlavně její prozářená osobnost, ke které se všichni rádi vracíme. V té době mě samozřejmě nenapadlo, že jako její „dítě“ jednou převezmu její oddělení (počátkem roku 2014) a můj vztah k Lužánkám se změní ze spokojeného klienta na spokojeného zaměstnance.

Další volnočasová aktivita (tentokrát umělecký zájem – hra na cimbál) je spjata také se SVČ Lužánky. Během čtyř let aktivního členství ve folklórním souboru Javorníček jsem zažil spoustu pěkných chvil, ze kterých čerpám dodnes.

Metodický přístup

Orientujeme se převážně na výuku klasické jógy, konkrétně na hathajógu, která má své kořeny v tantře, prastarém filozofickém proudu vzniklém na území dnešní Indie, a reflektuje stupně jógy podle Pataňdžaliho, jednoho ze zakladatelů jógy.

Jóga má v lidech harmonizovat protikladné tendence, uvolnit napětí, odbourávat rychlé reakce běžné v každodenních činnostech během dne, ale vede nás i dál: stáváme se citlivějšími k sobě, přijímáme se a rozšiřuje vědomí o sobě samém a svém místě ve světě.

Jako doplňující a rozšiřující směry nabízíme čchi-kung a tajči, které vycházejí z taoismu.
Také se snažíme do nabídky zařazovat speciální terapeutické techniky (rehabilitační – jóga s fyzioterapeutkou, taneční – intuitivní tanec, i hudební – muzikoterapie) buď formou seminářů, nebo jako součást činnosti pravidelných zájmových útvarů.

Veškeré výše uvedené techniky pozitivně ovlivňují fyzické i duševní zdraví. Je-li jedinec zdravý, má sílu ovlivňovat i zdraví celé společnosti. Ctíme zásadu, že nejdříve je potřeba začít u sebe a ze sebe pak dávat druhým. Předáváme lidem i myšlenky, které jim pomáhají se v sobě a ve svých životních situacích zorientovat. Fyzické cvičení předáváme spolu s informacemi o filozofických základech.

Proč ke mně?

Tak jako strom ke svému bytí potřebuje kořeny zapuštěné v zemi, tak i my lidem připravujeme kurzy, které čerpají z původního jógového učení. Jsme přesvědčeni, že tento tisíce let užívaný a prověřený systém má významný dopad na zdraví, pohodu, vnitřní klid člověka. Je však i systémem podporujícím jeho duchovní rozvoj. Začínáme u těla, ale nekončíme jen u něj… Kolektivní cvičení má být podnětem a inspirací pro individuální rozvoj adeptů jógy.

Nabídku obohacujeme o další techniky práce s energií, nechceme však ani v budoucnu podléhat módním vlnám, přinášejícím zdánlivě něco nového, ačkoli jde často jen o vyzdvižení některých prvků z tradičních systémů.

Všichni lektoři absolvovali školení v rámci Unie jógy o. s. 3., 2. nebo i 1. třídy a je organizováno i jejich další doškolování. Každý lektor je jiná osobnost, volí různé formy cvičení. Podle toho by se měli zájemci o jógové praxi rozhodovat. První hodina je proto pro každého zdarma, nezávazně se na ni mohou seznámit s učitelem, prostředím i s jeho skupinou.

V kroužcích, na pobytových akcích i letních táborech vytváříme příjemné přátelské, otevřené prostředí. Radujeme se společně a snažíme být si vzájemnou oporou i v těžkých životních situacích.

Petr Blaha

A NĚCO NAVÍC…

Druhou významnou činnost v mém životě naplnila hudba. Dokončil jsem studium hry na cimbál na Konzervatoři Brno. Hudba je uměním okamžiku, i ona má schopnost očištění a naladění člověka ke klidu, k zachycení svých vnitřních prožitků. Mou snahou bude propojit takto pojímanou disciplínu se cvičením jógy, koncentračními technikami.

NABÍZÍM TYTO MEDIÁLNÍ VÝSTUPY

 • vystoupení v TV (beseda, rozhovor)
 • rozhovor v rádiích
 • rozhovor pro tisk, vlastní autorské články, poradenský sloupek

« zpět na “naši odborníci”