Marie Krajná

		    

“Mám ráda tvorbu a lidi, a ve svých kurzech se snažím oboje propojit.”

Aktivity v Lužánkách

 • kroužky pro děti a mládež zaměřené na keramické, výtvarné a řemeslné techniky
 • keramické kurzy pro dospělé
 • akreditované kurzy pro pedagogy
 • organizování výpalů raku keramiky
 • tematické akce spojené s rukodělnými aktivitami pro veřejnost
 • příměstské tábory

Kontakt: majka@luzaky.cz, mob. 777 132 212

Já a Lužánky

Marie Krajná začala nejprve s Lužánkami spolupracovat externě na pracovišti Lata. V současnosti pracuje již čtyři roky na výtvarném oddělení Lesná.

Metodický přístup

Podle jejích vlastních slov nelze přistupovat ke všem účastníkům keramických a výtvarných kurzů stejně. Jinak Marie Krajná pracuje s dětmi, jiné postupy práce a vedení vyžadují dospělí. Zejména práce s dětmi musí být velmi intuitivní. Dítě totiž může přijít špatně naladěné, nemá chuť tvořit a rozvíjet se – pedagog se mu proto musí částečně přizpůsobit, správně ho motivovat a nalézt v něm chuť k práci. Dospělí návštěvníci kurzů hledají něco jiného. Ty se Marie Krajná snaží spíš inspirovat, odhalit jejich potřeby a pomoct splnit jejich očekávání. Svou práci zakládá na individuálním přístupu. Vzájemně tak hledají možnosti, jak konkrétní potřeby naplnit a uspokojit v rámci daného kurzu. Ve vzdělávacích kurzech pro pedagogy dokáže nabídnout radu či metodu lidem, kteří pracují jak s malými dětmi, tak i těm, jejichž svěřenci jsou již starší.

Proč ke mně?

Individuální přístup provází veškerou činnost Marie Krajné. Její kurzy jsou vždy originální a snaží se je maximálně přizpůsobit potřebám lidí, kteří daný kurz navštěvují. Její snahou je nenutit lidi do něčeho, co nechtějí, přesto je seznámit s postupy v keramické tvorbě i designem a motivovat k tvorbě. Na svých kurzech má pohodu. Chce, aby si lidé odpočinuli a mohli pracovat v inspirativním prostředí. Podle jejich vlastních slov je spíš průvodce než učitel. Zprostředkovává lidem radost z tvorby.

Marie Krajná se v rámci své práce nebojí změn ani netradičních postupů. Při zakončení některých kurzů nebo akcí pro veřejnost pořádá výpaly RAKU keramiky. Je to tradiční japonská metoda výpalu, při které je keramika pálena při vysoké teplotě a poté zchladí v pilinách. Také pro zájemce v rámci kurzů nabízí techniku točení na kruhu. A to jak pro lidi, kteří by se chtěli v točení zdokonalit, tak i pro ty, kteří si to chtějí prostě jen vyzkoušet.

A NĚCO NAVÍC…

Marie Krajná organizuje spoustu akcí, které souvisí s keramickou činností, a i když jsou pořádány na pracovišti Lesná, tak jej jistým způsobem i přesahují. Díky ní vznikly dva mezinárodní sochařsko-krajinotvorné workshopy s názvem „SMÍRČÍ KAMENY A MILNÍKY“. Na tuto akci se sjeli tvůrci z České republiky a Slovenska ve věku od třinácti do osmadvaceti let. Vytvářeli zde sochy, které poté umístili do krajiny tak, aby sochy mohli žít svým vlastním životem. A s kolegyní z Lužánek Ilonou Kulíkovou například spolupracovala na projektu s mentálně postiženými klienty, Jedno Světlo, při kterém vytvářeli keramické kachle.

Nepodílí se ovšem výhradně na výtvarně či keramicky založených akcích, ale organizuje i velmi oblíbený příměstský tábor „Z Lesné tam a zpátky“. Děti si zde kromě malování, kreslení či modelování můžou zahrát i sportovní hry nebo zajít na výstavu. Podle Marie Krajné je to tábor pro normální děti, které prostě občas baví něco tvořit, jindy zase sportovat a hrát si.

NABÍZÍM TYTO MEDIÁLNÍ VÝSTUPY

 • vystoupení v TV (beseda, rozhovor, …)
 • rozhovor v rádiích
 • rozhovor pro tisk

 

« zpět na “naši odborníci”