Lucie Nečasová

		    

lucie_necasova-portret

“Děcko sa nevylehává, děcko sa vychovává. Tož ho chovajme!”

Aktivity v Lužánkách

 • Kurzy cvičení, masáží a relaxace a výživy pro rodiče s dětmi od 6 týdnů do 6 měsíců
 • Cvičení pro rodiče s dětmi 6-12 měsíců
 • Laktační poradna na pracovišti Lata
 • Výživová poradna – výživa dětí do 2 let
 • Letní pobyty pro rodiče s dětmi 2- 6 let
 • Projekt Skládanka
 • vedoucí pracoviště Lata

Kontakt: necasova@luzanky.cz, tel. 604 331 163

Já před Lužánkami

1988 dokončena pedagogická fakulta, obor učitelství tělesná výchova – biologie pro ZŠ a SŠ
1991 státní rigorózní zkouška teorie vyučování biologii, pedagogika
Do roku 1994 učitelka + výchovná poradkyně na základní škole
1994 – 2001 – mateřská a rodičovská dovolená, Centrum pro rodinu a sociální péči – lektor

Já a Lužánky

V říjnu 2001 jsem založila v Lužánkách laktační poradnu, v roce 2002 vzniklo materiální zázemí pro kurzy pro rodičů s kojenci a laktační poradnu. Za dva roky na to jsem byla pověřena garancí projektu Centrum rodinných aktivit, ze kterého v roce 2005 vzniklo v pořadí 6. lužánecké pracoviště Lata. Toto pracoviště je v Brně zcela ojedinělé, hlavním cílem je formou navazujících kurzů, kroužků a vzdělávacích modulů provést rodiče s dětmi počátečními fázemi rodičovství od těhotenství do školního věku dítěte (do cca 7–8 let).

Metodický přístup

Po narození dětí – Ondřeje 1994 a Zuzany 1997 mě zarazil fakt, že se nikdo komplexně nevěnuje potřebám a častým otázkám maminek s nejmenšími dětmi. V dnešních “úzkých ” rodinách (obvykle rodiče + 1-2 děti, ne příliš věkově vzdálené) není mnoho prostoru k okoukávání a srovnávání různých přístupů a různé filozofie péče o děti. Navíc, jako v každé oblasti, byla i tato výrazně postižena striktními pravidly minulých let a režimů, která často postrádala vnitřní logiku a neodpovídala přirozenému vývoji rodiny s malým miminkem. Ve spolupráci s fyzioterapeutkou Hankou Volejníkovou vznikl v roce 1994-5 soubor společných cvičení pro maminky s miminky, který se díky spolupráci s Centrem pro rodinu a sociální péči v Brně rozrostl do uceleného kurzu pro rodiče s kojenci do 6 měsíců. V průběhu své mateřské a rodičovské dovolené jsem pro sebe i klienty kurzů postupně objevovala další obory, které mi pomáhaly k širšímu pohledu na vývoj nejmenších dětí – masáže kojenců, laktační a výživové poradenství, cvičení na velkých a malých míčích, šátkování, hodnocení psychomotorického vývoje dítěte. Z těchto poznatků čerpám a snažím se najít a předat široký a přitom ucelený a logický pohled na vývoj a výchovu nejmenších dětí. V kurzech a kroužcích se snažím rodičům spíše ukazovat směr, kterým se mohou na pouti se svými dětmi dát, než prezentovat hotové a neměnné názory na tuto problematiku. Sama totiž dobře vím, jak se pohledy na tuto oblast dynamicky vyvíjejí a že rozhodně nelze tvrdit, že o vývoji a výchově malých dětí víme v dané chvíli všechno. V roce 2005 jsem jako spoluautorka vydala v nakladatelství Portál knihu “Zdravá výživa pro děti” (autorky Ilková, Vašíčková, Nečasová), ve které zpracovávám pohled na výživu dětí do 1 roku věku.) Od vydání knihy došlo v pohledu odborníků na dětskou výživu k řadě změn poměrně radikálních, které bohužel ani druhé vydání knihy nereflektuje. O to aktuálnější jsou kurzy cvičení, masáží a výživového poradenství pro rodiče s kojenci od 6 týdnů do půl roku, které vedu na “svém” pracovišti Lata v Žabovřeskách.

Proč ke mně?

Protože ztrácíme kontakt se svou vlastní schopností intuitivního rodičovství a často nemáme prostor být se svými dětmi tak intenzivně, jak bychom si přáli. Protože se společně snažíme přijít na kloub mýtům, které vztahu rodič – dítě a vývoji dítěte nesvědčí a naopak se učíme společně naslouchat potřebám dítěte i potřebám svým.
Protože při osobním setkání se mohu rodičům a dětem věnovat tak, jak právě aktuálně potřebují a řešit právě to, co je v dané chvíli zajímá, trápí či naopak těší.

 

A NĚCO NAVÍC…

Jak hledat inspiraci? V moudrosti našich prababiček, “přírodních národů” a v myšlence, že všechno, co s dětmi prožíváme je logický a velmi široký proces.

NABÍZÍM TYTO MEDIÁLNÍ VÝSTUPY

 • vystoupení v TV (beseda, rozhovor…)
 • rozhovor v rádiích, poradna v rádiu on-line
 • rozhovor pro tisk, vlastní autorské články, poradenský sloupek

« zpět na “naši odborníci”