Kristýna Marková

		    

“Při práci v kroužcích reaguji na aktuální přání dětí, o co mají zájem a co se jim líbí. Striktně se nedržím předem daného tématu. Kroužek tak utváří sám sebe.”

Aktivity v Lužánkách

 • Vedoucí turistického oddílu Šipky
 • Kroužky zaměřené na keramiku a výtvarnou výchovu
 • Chovatelský kroužek a kroužek Gumičkománie
 • Organizace miniškolky
 • Organizace jednodenních i víkendových turistických výprav a velkého stanového tábora
 • Pořádání příměstského chovatelského tábora
 • Spolupráce s ostatními vedoucími na vánočních a velikonočních dílnách pro základní školy

Kontakt: kisa@luzanky.cz, tel. 605 035 256

Já a Lužánky

Poprvé se Kristýna s Lužánkami seznámila jako předškolák v roce 1990, kdy na pracovišti ve Starém Lískovci nastoupila hned do několika kroužků. Jedna zájmová činnost jí však k srdci přirostla víc než všechny ostatní – turistický oddíl.

Právě v turistickém oddílu strávila celé své dětství a později se stala i jedním z vedoucích. V té době začala Kristýna na lužáneckém pracovišti také vypomáhat jako dobrovolník s organizací různých akcí a dělala vše, co bylo zrovna potřeba. A jak sama říká, postupně se z její zábavy stalo i zaměstnání.

Metodický přístup

Všechny znalosti a dovednosti, které Kristýna při práci s dětmi používá, pochází z její několikaleté praxe. A ze zkušenosti ví, že žádné dítě by neměla dopředu odsoudit. Pokud dítě nedokáže zvládnout, nehledá chybu jen u něj, ale ptá se sama sebe, zda by při komunikaci s ním neměla postupovat jinak.

Její slova potvrzuje i fakt, že za celou dobu, co se podílí na vedení turistického oddílu Šipky, nemusela vyloučit žádné dítě. Naopak je přesvědčená, že pokud jsou děti konfrontovány i s negativními událostmi (krádeže v oddílu, asociální chování některých dětí, lhaní) budou lépe připraveny na život. Mnohým problémovým dětem chození do turistického oddílu nebo jiného kroužku pomohlo a je za to ráda.

Proč ke mně?

Při organizaci výtvarných kroužků i turistických aktivit se Kristýna snaží pružně reagovat na přání dětí. Není výjimkou, že ústřední téma zvolené na začátku školního roku se nakonec úplně změní. A někdy ze zájmu o určitý trend vznikne dokonce zcela nová zájmová činnost, stejně jako v případě kroužku Gumičkománie.

Kristýna Marková

A NĚCO NAVÍC…

Nejen děti z turistického oddílu, ale všichni návštěvníci pracoviště Linka se nyní mohou těšit z nově zrekonstruované zahrady, o níž se z velké části zasloužila i Kristýna Marková. Zahrada slouží k relaxaci, odehrávají se zde některé volnočasové programy, a aby se v ní děti cítily ještě lépe, chce ji Kristýna oživit výrobky, které vzniknou na jednotlivých kroužcích.

Z její iniciativy také vznikla na Lince dopolední miniškolka Kulička pro děti od tří let. O malé děti se zde starají zkušení externisté a rodiče tak mohou navštěvovat některý z dopoledních výukových programů pro dospělé.

NABÍZÍM TYTO MEDIÁLNÍ VÝSTUPY

 • vystoupení v TV (beseda, rozhovor)
 • rozhovor v rádiích
 • rozhovor pro tisk, vlastní autorské články, poradenský sloupek

« zpět na “naši odborníci”