Katka Petrášová

		    

Aktivity v Lužánkách

 • Vedení oddělení Mezinárodní spolupráce a participace
 • Konzultace projektů programu Erasmus+ v Jihomoravském kraji
 • Příprava a realizace školení a seminářů
 • Facilitace plánovacích, přípravných a hodnotících setkání
 • Koordinace aktivit Dobrovolnického centra 67 (DC67)

Kontakt: katerina@luzanky.cz, tel. 774 628 627

Já a Lužánky

Lužánky jsem znala vzdáleně, díky ostatním vedoucím z turistického oddílu. Až hledání praxe při studiu na vysoké škole mi ale ukázalo cestu k jednomu z pracovišť. Posléze jsem v bohunickém Labyrintu nastoupila jako vedoucí otevřeného klubu pro mládež, kde jsem pracovala téměř 7 let. Aktuálně se věnuji mezinárodní spolupráci a participaci, konzultuji projekty organizací a neformálních skupin v programu Erasmus+ a koordinuji aktivity Dobrovolnického centra 67.

Metodický přístup

Alfou a omegou mého počínání jsou mladí lidé ve věku 15 – 30 let. Tedy ti, kteří se už mohou zapojovat do dění ve svém okolí, pomocí vlastních projektů jej ovlivňovat a sami přinášet do našeho světa zajímavé nápady z toho jejich. Program Erasmus+, který zastupuji v Jihomoravském kraji, nabízí získání zkušenosti v zahraničí pro skupiny i jednotlivce, finance, a také možnost vyrazit až na rok jako dobrovolník do světa. Jak toho všeho dosáhnout se mohou mladí lidé ode mne dozvědět. Stejně tak ráda poskytnu konzultace záměrů a přání, včetně vedení diskuse, workshopu či facilitovaného setkání.

Organizuji školení, která mohou mladým lidem pomoci v osobním rozvoji či plánování aktivit – projektový management, koučování, neformální vzdělávání, výchova k lidským právům apod. Sama školím zejména tématiku dobrovolnictví, Evropskou dobrovolnou službu a projektový management.

Osobní zkušenosti s dobrovolnictvím mi ukázaly, že neformální vzdělávání je ideální kombinací zábavy a získávání dovedností pomocí praxe. Mladé lidi se snažím motivovat a udržet jejich zájem. Společně hledáme aktivity, které jsou přínosné pro ně i pro jejich okolí. V rámci DC67 nabízíme možnosti zapojit se do zajímavých projektů v Brně, Jihomoravském kraji, ČR a ve světě.

Proč ke mně?

Pomáhám plnit sny. Tedy typ snu, jako je třeba chuť vycestovat do zahraničí na delší dobu s malými náklady, realizovat vlastní festival, výstavu či představení nebo se na nějaký čas potkat s lidmi ze zahraničí, se kterými mě spojuje stejný zájem.

A NĚCO NAVÍC…

Potřeba cestovat a moje osobní dobrovolnické aktivity, se kterými jsem začínala na střední škole, mě dovedly až k řízení festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět v Brně. Tady mohu zprostředkovat to, co vidím na cestách – krásu zemí a zároveň realitu života v nich, která je mnohdy velmi pečlivě ukryta pod povrchem. Díky lužáneckým kolegům můžeme nabízet i filmy pro školy, a to hned na několika místech v Brně, včetně dvou lužáneckých pracovišti Lidické a Labyrintu.

NABÍZÍM TYTO MEDIÁLNÍ VÝSTUPY

 • vystoupení v TV
 • rozhovor pro rádia a tisk
 • vlastní autorské články
 • poradenský sloupek či konkrétní příklady z praxe

 

« zpět na “naši odborníci”