Jarmila Krajčová

		    

jarmila_krajcova-portret😉

Aktivity v Lužánkách

 • Výukové programy – Rodina, láska, sex a já, Povídání o dospívání, důvěře a osobním bezpečí, Povídání o (ne)kouření, kondici a závislosti, Konopí – dobrý sluha, špatný pán, Jak to mluvíš, Bezpečně na internetu
 • Příměstský tábor Jak být In – pro děvčata od 12 let
 • Letní tábor – Prázdninové tvoření v Daňkovicích
 • Dílničky na příležitostných akcích (Vánoce, Velikonoce, LvL…)
 • Vedení pedagogických intervizí na pracovišti Lidická

Kontakt: krajcova@luzanky.cz, tel. 549 524 132

Já a Lužánky

V Lužánkách pracuji od roku 2005, kdy jsem zde dostala práci jako lektorka výukových programů sexuální výchovy. Do té doby jsem jako přistěhovalec do Brna o Lužánkách moc nevěděla. Zaujala mně zde smysluplná práce s žáky a také příjemný pracovní kolektiv.

Metodický přístup

Učím převážně žáky 2. stupně ZŠ, pro které jsou odborné znalosti z mého oboru zapotřebí. Postupně ovšem čím dál víc zjišťuji, že víc než ony věcné a faktické znalosti je důležité umět navázat vztah s žáky – aby vůbec chtěli učivo slyšet, aby byla ve třídě a na programu příjemná atmosféra a aby se tím oslovila implicitní paměť žáků – tedy např. myslím, že důležitější než předat fakta, proč by žáci neměli kouřit (která by pak uměli na jedičku deklarovat) je to, že žáci zažijí zajímavý program v přijímající atmosféře, s lektorkou, která nekouří a ví, proč je to lepší než kouřit. A možná to bude jeden z těch střípků, které žáky ovlivní, aby nakonec cigaretu odmítli (protože vlivů je ohromná spousta, včetně primární rodiny a vrstevníků). U sexuální výchovy mi zase častěji než o předávání faktů (i když i ta jsou u tohoto tématu důležitá) jde o vytvoření postoje k lidské sexualitě jako přirozené součásti našeho života, o které je ve vhodné situaci možné normálně a slušně mluvit. V běžném životě se díky médiím a zvláště internetu žáci (a čím dál častěji i děti) bohužel setkávají spíše s vulgarizovanou sexualitou a jednostrannými a zkreslenými informacemi o ní. Také zjišťuji, že žáků, kteří by byli přiměřeně poučeni od svých rodičů, je bohužel velmi poskrovnu.
Ve výukových programech se často snažím využít pozitivní vliv vrstevníků – pomocí příběhů, práce ve skupinách, diskuse.
Hodně mě při přístupu k žákům i v konkrétních postupech komunikace s nimi ovlivnilo mé studium psychologie a psychoterapeutický výcvik, který jsem absolvovala. Sebepoznání a neustálá práce na sobě mi přijdou velmi důležité při jakékoliv práci s lidmi, učitelství nevyjímaje.
V kontaktu se světem dětí a mladých lidí a jejich problémy mě udržuje také má práce na lince důvěry.

Proč ke mně?

Výukové programy doplňují učivo – rozšiřují žákům poznatky. Také však umožňují slyšet to, co v hodinách sděluje paní učitelka, od jiného člověka a trochu jinak, a tím si potvrdit platnost – např. u výše zmíněného programu o (ne)kouření, o konopí… Pro mnoho žáků je to i zážitek jiného způsobu výuky – nehrozím jim poznámkou, zkoušením, pracujeme ve skupinách, zajímám se o jejich názory, vedu je ke vzájemnému naslouchání a respektu…
Je překvapivé, jak velké rozdíly jsou mezi třídami – někde je takový způsob práce úplně běžný a je vidět, že žáci mají k sobě dobrý vztah, jinde je potřeba je to nejprve učit.

A NĚCO NAVÍC…

Ráda bych i nadále žákům nabízela aktuální a kvalitní programy, proto cítím potřebu modernizovat využívané výukové prostředky. Například videa dokreslující tematiku sexuality jsou již hodně zastaralá a mým snem je vytvoření moderního audiovizuálního DVD.
U programu Bezpečně na internetu (ale i u ostatních) se hodně snažím využívat příběhy a pomocí nich žákům téma přiblížit – je něco jiného, když slyší, že by neměli chodit na schůzku s někým, koho znají jen z internetu, a když k tomu slyší i skutečné příběhy o tom, jak taková schůzka dopadla. Zároveň vnímám, že není dobré sklouznout jen ke “strašení” – žáci nejsou hloupí a když slyší jen jednu stranu mince nebo dokonce zákazy, můžou mít chuť testovat i tu opačnou stranu. Je důležité zůstat “nohama na zemi”, znát realitu a tu žákům předávat (v tomto příkladě schůzek přes internet např. způsobem: “ano, spousta seznámení přes internet vyšla a lidé jsou spolu šťastní, máme tu ale i případy, které dopadly nepříjemně nebo tragicky – pojďme se spolu podívat na to, jako tomu předejít…”)

NABÍZÍM TYTO MEDIÁLNÍ VÝSTUPY

 • vystoupení v TV (beseda, rozhovor…)
 • rozhovor v rádiích
 • rozhovor pro tisk, vlastní autorské články, poradenský sloupek

 

« zpět na “naši odborníci”