Jana Dráždilová Schmidová

		    

“Mám ráda výzvy – poznávat a učit se novým věcem přináší radost z dosažených výsledků, pro mě o to větší, že je mohu předávat dál… dětem i dospělým.”

Aktivity v Lužánkách

 • Kroužky v rámci Rukodělného ateliéru
 • Semináře, kurzy, dílny
 • Příměstské tábory
 • Akce

Kontakt: jana.schmidova@luzanky.cz, tel. 736 402 271

Já a Lužánky

V Lužánkách jsem začala pracovat nejprve jako externistka, kde jsem v kurzech pro dospělé učila malbu na hedvábí. I když jsem vystudovala na brněnské ŠUŘ v ateliéru Dalibora Chatrného obor užitá grafika, malba a barevné vyjadřování bylo vždy mojí velkou radostí.

Ráda pracuji s lidmi, komunikace, týmová práce je mi blízká. Smysluplné využití volného času dětí a dospělých se mně v Lužánkách vždy líbilo. Když jsem dostala nabídku zařadit se mezi stálé pracovníky v Rukodělném ateliéru na pracovišti Lidická, ani chvíli jsem nezaváhala a nabídku ráda přijala.

Metodický přístup

V kurzech malby na hedvábí, které vedu, se vystřídal už nespočet klientek a mnohé z nich navštěvují tyto kurzy stále. Můžeme tak mluvit o velmi pozitivní komunitní vazbě. Výtvarné zpracování textilu v tomto případě přírodního hedvábí má v sobě kouzlo exotična. Vzniká krásný, barevně sladěný oděvní doplněk, který podtrhne osobnost každé nositelky. Kurzy hedvábí jsou atraktivní i pro děvčata. Kroužky a příměstské tábory s  touto náplní jsou stále velmi oblíbené. Postupně jsem rozšířila svou činnosti o kurzy Kreativ (řemeslně rukodělné kurzy pro dospělé). Součástí nabídky Rukodělného ateliéru jsou i nepravidelné sobotní dílny pro veřejnost, věnované vždy určité výtvarné a řemeslné technice.

Proč ke mně?

Ve své pedagogické činnosti ve výtvarných a rukodělných kroužcích pro děti, ale i pro dospělé se ráda inspiruji tradičními řemesly, vždy se snažím, aby vznikl vkusný, technicky a řemeslně zvládnutý výrobek. V létě připravuji příměstské tábory pro děvčata, které jsou zaměřené na výuku celé škály výtvarných a řemeslně rukodělných technik, malbu na hedvábí a šperkařské techniky.

Nové a moderní techniky jsou nedílnou součástí dnešního světa a tak i my v Lužánkách se je snažíme zařadit do nabídky našeho Rukodělného ateliéru a nabízet atraktivní techniky. Novinkou je výtvarně řemeslný cyklus dílen, které jsou zaměřeny na práci se sklem „Glass Art“. V těchto dílnách budeme zpracovávat sklo nejen klasickou a stále velmi oblíbenou technikou tiffany, ale i moderní technikou fusingu (tavené a lehané sklo), pro kterou máme v našem vybavení profesionální pec zn. BVD.

Výsledné práce z kroužků a kurzů dětí i dospělých prezentujeme na pravidelných výstavách v Galerii Lužánky.

A NĚCO NAVÍC…

Každým rokem v rámci Vánočního domečku na Lidické organizuji spolu s ostatními kolegy charitativní prodej výrobků nejen našich zaměstnanců z řad Lužánek, ale hlavně klientů – dětí i dospělých z našich kurzů a kroužků. Výtěžek z tohoto prodeje je věnován vždy někomu se zdravotním handicapem. Máme radost, že peníze z tohoto prodeje smysluplně pomohou vždy někomu v jeho těžké a často velmi smutné, bezvýchodné životní situaci.

NABÍZÍM TYTO MEDIÁLNÍ VÝSTUPY

 • vystoupení v TV (beseda, rozhovor)
 • rozhovor v rádiích
 • rozhovor pro tisk, vlastní autorské články, poradenský sloupek

« zpět na “naši odborníci”