Ilona Kulíková

		    

ilona_kulikova-portret

“Žena s rukama od hlíny a velkým srdcem”

Aktivity v Lužánkách

 • dopolední i odpolední kroužky a to i pro klienty ze skupin se speciálními potřebami
 • víkendové kurzy keramiky pro dospělé
 • letní kurzy mozaiky a keramiky, letní sochařské sympozium pro děti
 • organizace Dnů čaje a keramiky
 • projekt Jedno světlo (výstava keramických kachlů mentálně postižených a velkoformátových fotografií Jindřicha Štreita)

Kontakt: kulikova@luzanky.cz, tel. 549 524 120

Já a Lužánky

Ilona vládne v Lužánkách keramické tvůrčí dílně, která je svým způsobem jedinečná. Spolu s kolegyněmi a účastníky kurzů a kroužků v ní vytváří kvalitní keramiku – kameninu, která se pálí na vysoký výpal. Kamenina je druh materiálu, který je hned po porcelánu tím nejušlechtilejším. Pro ty, kdo by si mysleli, že keramické kroužky jsou jen hravým modelováním, to může být překvapením. Ale Ilona a celý lektorský tým drží technickou a technologickou laťku tvorby na vysoké úrovni. Pece elektrické, plynové i pece na dřevo jim takový standard umožňují. Pálí se zde i speciální technikou “raku”, kterou předvádějí zástupům diváků na Dnech čaje a keramiky. Ilona však není pouhou keramičkou. Její výjimečnost spočívá v lektorském nadání, díky kterému dokáže pro kouzlo keramiky uchvátit nejen dospělé a běžné návštěvníky, ale také celou řadu dětí a skupin se speciálními potřebami. A to napříč společenským spektrem od dospělých mentálně postižených klientů, přes nevidomé děti až po děti ze speciálních škol.

Metodický přístup

Když se zeptáte v Lužánkách, čím je Ilona výjimečná, odpoví vám mnozí, že tím, jak dokáže vést svoje studenty k cíli s takovou trpělivostí a umem, že se jim nejen vše podaří, ale mají pocit, že všechno hrdě zvládli sami. Ilona sama svůj pedagogický talent jako nic vyjímečného nevnímá. Mentálně postižení v ní žádné předsudky nebo strach nevzbuzují. Vnímá je tak nějak přirozeně. “Sociální přístupnost, otevřenost, vstřícnost a citovost musí být v člověku od přírody, jinak to nejde,” říká. Mnohé se však stále učí, především přístupu ke klientům, aby odpovídal jejich mentální i věkové úrovni. Pracovní postupy jsou pro každou skupinu i pro každý námět jiné. U sociálních skupin se zvláštními potřebami je nejdůležitější rozčlenit práci do hodně malých a srozumitelných kroků. Jinak lektor svěřence zahltí, zmate, tvůrci nepochopí smysl a dílo se nemusí podařit. Naučila se přistupovat k autorům ze všech vyučovaných skupin tak, že všechno dokážou. I ti malí čtyřletí nevidomí. “Když tomu jako lektor sami věříte, dokážou úplně všechno, co chtějí oni i co chcete vy. Samozřejmě vy jim pomůžete více nebo méně po technické stránce, aby výrobek držel pohromadě, ale po výtvarné stránce je to vždy jejich práce, to je nejdůležitější” dodává. “Výsledkem by měla být spokojenost autorů s tím, co vytvořili.”
Za velmi důležitý považuje Ilona humor, bez něhož se výuka neobejde, srdce studentů se neotevřou. Jen tak se dokážou uvolnit a tvořit bezprostředně, i ti méně talentovaní nebo handicapovaní.

Proč ke mně?

Protože v dnešní uspěchané době zatížené na intelekt ztrácíme kontakt s vlastníma rukama a tvořivostí. A to nám chybí, aniž bychom si toho byli vědomi. Kontakt s hlínou vyčistí hlavu, uklidní duši a dodá pocit uspokojení. Zažene špatné myšlenky a pomůže dát životu smysl.

NABÍZÍM TYTO MEDIÁLNÍ VÝSTUPY

 • vystoupení v TV (beseda, rozhovor…)
 • rozhovor v rádiích
 • rozhovor pro tisk, vlastní autorské články, poradenský sloupek

A NĚCO NAVÍC…

Jak hledat inspiraci?
Módní trendy Ilonou nijak necloumají. Právě naopak. V odpoledních kurzech pro dospělé účastníkům zakazuje chodit po krámcích a nebo kopírovat věci z hobby časopisů. Vede je k tomu, aby hledali inspiraci především ve starých dílech, která prověřil čas, v přírodě, ale i sami v sobě, ve své vlastní fantazii. Jiná motivace je určena dětem – tady se snaží využívat jejich tvořivosti, fantazie a vlastní individuality. Právě to, že každý vytvořený kus je výrazem projevu jedinečné osobnosti, je ten nejlepší výsledek učitelské práce. Sama sbírá inspiraci doslova na každém kroku. “Musíte o té práci neustále přemýšlet. Když někde jdu, pořád sleduju svět kolem a přírodu. Plastické struktury všude, jsem tím trochu postižená. Ale tak to mají asi všichni, kdo něco dělají dlouho a s nadšením,” vysvětluje keramička. Mimo práci v Lužánkách se dopuje velmi podobně jako v práci. Potřebuje se hrabat v hlíně. Užívá si zahrádku, bylinky, zkrátka hlínu. Je dotyková, jako všichni, kdo dělají s tímto přírodním materiálem.

Vize
Ilona považuje za důležité, aby zajímavá keramická díla vytvořená ve volnočasových kroužcích nezůstala zapomenuta. Aby se dostala dál. “Když si myslíme, že to, co děláme, je dobré, chtěli bychom to předat dál, aby mohlo co nejvíc lidi vidět, jaké artefakty jsme schopni s různými skupinami lidí vytvořit,” vysvětluje. Přála by si, aby všechna kvalitní díla, která spolu se svěřenci vytvoří, vystavovali co nejdále. O velké vize však taky není nouze.
Na práci s lidmi, kteří její kroužky navštěvují, by neměnila nic. Dostatek materiálu i nářadí a podpory ze strany vedení má také. Kdyby však mohla kouzlit, mávnutím proutku by vytvořila mnohem větší prostory k práci.Nakonec
V řadě kurzů a kroužků vytvoří účastníci překrásné kousky. Ilona je nenechává skryté na policích učebny, ale hledá cesty, jak se o jejich krásu podělit s co nejširší veřejnosti. Když ji inspirovala výstava velkoformátových fotografií Jindřicha Štreita, oslovila ho, aby společně uskutečnili výstavu keramických kachlů, které vytvořili mentálně postižení lidé a jeho fotografií z téhož světa v projektu Jedno světlo. Výstava, jejíž vernisáž moderoval a zazpíval na ní Jan Budař, měla mezi návštěvníky Lužánek obrovský ohlas. Ale to Iloně nestačí. Hledá možnosti, jak ukázat práce svých svěřenců dál a více lidem. Proto plánují putování výstavy na dalších místech v zemi. A aby toho nebylo málo, plánuje Ilona jejich vystavení na Slovensku, možná i dále. Ale to všechno by se nedalo zvládnout bez spolupráce a pomoci svých kolegů výtvarníků. Pořádají společně výtvarné výstavy na různých místech: Zámek Bučovice, Skleník Fata Morgana Botanické zahrady hlavního města Prahy, v centru Brna – Galerie Lužánky, Divadlo Husa na provázku, Dům U tří knížat, zahrada restaurace L´Eau Vive, kavárna Mezzanine,… na vernisážích vystupují renomovaní umělci jako Hradišťan, Jan Budař, divadlo Dno… a tím jim dodávají patřičného lesku.

« zpět na “naši odborníci”