Eva Horká

		    

eva_horka-portret

“Eva stála u počátku výukových programů k sexuální výchově v Brně. Založila dobrou tradici a dnes se věnuje především rozvoji dětských rukou.”

Aktivity v Lužánkách

 • kroužky
 • semináře
 • kurzy
 • dílny
 • letní pobytové a příměstské tábory
 • akce
 • výukové programy

Kontakt: evahorka@luzanky.cz, mob. 734 756 062

Já a Lužánky

Do Lužánek se dostala přes doktorku Staňkovou z Katedry pedagogiky (PedF)Masarykovy univerzity, u které dělala pomocnou vědeckou sílu. Její mentorka Lužánkám odjakživa fandila a inspirovala Evu, aby místo učení ve formálním školství začala pracovat s dětmi v Lužánkách. Nebylo to žádné zbrklé rozhodnutí. Eva Horká tvoří jeden ze základních lidských pilířů Lužánek už po 30 let. K počáteční učitelské specializaci přidala později aprobaci na rodinnou výchovu, absolvovala řadu kurzů a seminářů zaměřených na sexuální výchovu a těmito směry se také ubíraly její pedagogické aktivity. V Lužánkách vytvářela a učila kurzy rodinné a sexuální výchovy. V těchto oborech vedla vzdělávací akce pro učitele, působila jako metodik rodinné výchovy a vyučovala metodiku sexuální výchovy na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. V současnosti předala otěže řady aktivit kolegyním, které superviduje. A sama si užívá paletu rukodělných aktivit, které učí s takovým zápalem, že jejíma rukama procházejí celé rodinné generace.

Metodický přístup

Jedním ze základních pilířů aktivit Evy Horké je metodická odbornost v oblasti rodinné a sexuální výchovy. “Začátkem devadesátých let jsem začala spolupracovat se sexuoložkou Růženou Hajnovou a rozjely jsme jako první výukové programy k sexuální výchově. Potom se na to začala nabalovat další témata a už je to skoro 20 let,” líčí Eva Horká. Znalosti a schopnosti z vlastní pedagogické praxe zužitkovala nejen při tvorbě výukových programů pro Lužánky, jimiž ročně projde téměř 4000 dětí. Věnovala se také intenzivně metodickému vedení aktivních pedagogů i pedagogů budoucích – studentů PedF. “Když jsem učila na fakultě metodiku sexuální výchovy, učila jsem studenty prožitkem. Oni si vlastně všechno to, co učí, prožívali sami. Pracovali ve skupině. Pro ně pak bylo mnohem jednodušší, když přišli do školy, takhle začít učit. Každý si to už jen přizpůsobil svému naturelu a silným a slabým stránkám,” popisuje.

Proč ke mně?

Je zajímavé pozorovat, že navzdory mediálním výkřikům o předčasném dospívání se přístup dětí k sexualitě příliš nemění. Je to jiné, protože mají mnohem víc informací. Nesrovnatelně víc informací, což je dobře. Ale v zásadě mají pořád stejné problémy a ani nijak výrazně dříve nezačínají se sexuálním životem. “Za současnými skandálními debatami o sexuální výchově podle mě stojí politika. A necitlivý příběh médií, která hledají senzace, nafouknou jednotlivé dílčí příběhy a dělají z nich pravidlo. Přitom opomenou desítky kvalitních lektorů a učitelů sexuální výchovy, kteří to učí dobře a přitom žádné senzace nenabízejí,” říká Horká. Rukodělné kroužky navíc představují prostor pro bezpečný rozvoj osobnosti dětí a jejich hodnot. “Mám téměř jenom holčičky, při práci probíráme i holčičí témata, hodnoty, bezpečí dětí, povídáme o všem, co děti zajímá” líčí Eva Horká. Ze zdánlivě obyčejného kroužku v Lužánkách si tak mohou děti odnést, co se životních hodnot i specifických praktických dovedností týče, někdy více než z formálního vzdělávání.

NABÍZÍM TYTO MEDIÁLNÍ VÝSTUPY

 • vystoupení v TV (beseda, rozhovor…)
 • rozhovor v rádiích
 • rozhovor pro tisk, vlastní autorské články, poradenský sloupek

A NĚCO NAVÍC…

Aktivity, které Eva Horká iniciovala a vystavěla, značně přesahují rozměr volnočasových kroužků pro děti. Spolu s kolegyní založila v roce 1994 linku důvěry pro děti a mládež. Dnes je “Modrá linka” fungující organizací v síti sociálních služeb, kterou Eva předala kolegům a kterou sleduje už jen jako členka sdružení.

Eva Horká se poslední léta své pedagogické činnosti věnuje hlavně rukodělným aktivitám pro děti i dospělé. Naplňuje ji to, protože tam vidí výsledky své práce hned. Význam rukodělných činností podtrhuje nejen pro jejich umělecký význam a možnost seberealizace. Zdůrazňuje, že i přes různé módní trendy nelze popřít význam rukodělné práce pro rozvoj jemné motoriky, což je při dnešních diskusích o lehkých mozkových dysfunkcích téma velmi aktuální.

Vize
Rukodělná tvorba se neustále rozvíjí, přicházejí stále nové techniky i materiály, často se vracíme také k těm ručním pracím, kterým se věnovaly naše babičky. S dětmi i dospělými by proto chtěla tvořit nejen v kroužcích a kurzech v Lužánkách. Chtěla by s nimi komunikovat i prostřednictvím internetu, pomáhat jim tak objevovat nové techniky a zároveň nabídnout možnost o vlastní rukodělné tvorbě diskutovat na webových stránkách Lužánek.

« zpět na “naši odborníci”