Alena Vlhová

		    

alena-vlhová-portret

“Co slyším, zapomenu. Co vidím, to si zapamatuju. Co prožiju, tomu rozumím. (Konfucius)”

Aktivity v Lužánkách

 • výukové programy zaměřené na regionální výchovu a historii (Brněnské pověsti, Brno v proměnách času)
 • výukové programy  filmové a literární výchovy v Bijásku  (Malíři a spisovatelé dětem, Film a literatura, besedy a diskuse k dokumentárním filmům uváděným v rámci festivalu Jeden svět pro školy)
 • vedení kroužků zaměřených   na vlastivědu, historii, zeměpis a poznávání regionu Všudybyl, Živá historie, Jak se co dělá)
 • letní tábory a soustředění , pobytové akce zaměřené na hlubší poznání navštívených míst a jejich okolí
 • příprava a vedení příměstských cestovatelských táborů  pro děti v době  jarních, letních a podzimních prázdnin, zaměřujeme se na poznávání regionu a turistku
 • organizace okresních  a krajských  kol Dějepisné olympiády a Olympiády českého jazyka ,
 • členka metodického kabinetu „Člověk a společnost“

Kontakt: alena@luzanky.cz, tel. 606 410 810

Já a Lužánky

Do Lužánek jsem byla přijímána vlastně dvakrát.  Jako dítě jsem musela absolvovat test znalostí, který byl podmínkou zapsání mezi členky dívčího klubu. Zájemkyň se tehdy sešlo tolik, že zaplnily celý velký sál. Po dokončení studií VŠ a po mateřské dovolené jsem po přijímacím pohovoru s paní ředitelkou nastoupila jako pedagog do Lužánek na oddělení společenských věd.  Pracoviště mám shodou okolností v místnosti, do které jsem jako dítě chodila do dívčího klubu.

Metodický přístup

Od společenských věd se často očekává učení a teoretické znalosti, pro děti by to však měla být, zejména ve volném čase,  především hra a zábava sdílená ve společnosti vrstevníků.

Všechny aktivity mají společný cíl – pomoci dětem vytvořit si osobní pozitivní vztah ke kulturně historickému dědictví zejména na úrovni regionu, ve kterém žijí. Pověsti, příběhy, osobní zážitky z poznávání různých míst a prostředí přispívají k identifikaci s okolím a k vědomí potřeby zhodnocovat odkaz předchozích generací. Za nejdůležitější nepovažuji znalost dat a artefaktů shromažďovaných v muzeích, ale pochopení kulturní krajiny jako celku a „velkého umění“ jako inspirace. K poznání a pochopení souvislostí přispívá i využívání stěžejních děl z oblasti literatury, filmu, výtvarného umění a tradičních technik a postupů v rukodělných činnostech.

Proč ke mně?

Ne všichni členové našich kroužků  a účastníci táborů se stanou profesionálními historiky, archeology nebo etnografy.  Vycházky, výlety  a poznávání okolí umožňují zažít dobrodružství, které je dostupné všem. Není třeba si pořizovat  zvláštní vybavení,  mít talent nebo splňovat  speciální předpoklady. Stačí mít chuť, pohodlné boty a zajímavý příběh…

NABÍZÍM TYTO MEDIÁLNÍ VÝSTUPY

 • vystoupení v TV (beseda, rozhovor…)
 • rozhovor v rádiích
 • rozhovor pro tisk, vlastní autorské články, poradenský sloupek

 

« zpět na “naši odborníci”