Kdo jsme

		        

Posláním Lužánek – střediska volného času je inspirovat, motivovat a poskytovat prostor pro volný čas a osobní rozvoj každého člověka.

Středisko volného času Lužánky je krajským školským zařízením pro aktivity ve volném čase všech věkových a sociálních skupin. V sezóně 2013/2014 oslavily Lužánky již šedesát pět let svého trvání a jsou tak nejstarším a zároveň největším zařízením svého druhu v České republice. Zajišťují výchovnou, vzdělávací a rekreační činnost dětí, mladých lidí i dospělých – vytváří podmínky pro uspokojení zájmů v nejrůznějších oborech, od sportu po umělecké aktivity, od techniky a přírodních věd po společenskovědní obory.

SVČ Lužánky v současné době najdete na jedenácti místech v Brně a okolí. Kromě původní “kmenové” budovy na Lidické ulici v parku Lužánky, nabízíme svoji činnost též na Lesné, v Bohunicích, Starém a Novém Lískovci, Kohoutovicích, Žabovřeskách, na Vinohradech a v Bílovicích nad Svitavou. Do výčtu zařaďme ještě mateřskou školu JMK s dvěmi pracovišti na Žerotínově náměstí a Kounicově ulici, technicko-hospodářská pracoviště na Hilleho a Slovinské ulici, turistickou základnu Kozí Horka u Brněnské přehrady a rekreační středisko Lorien v Orlických horách.

SVČ Lužánky jsou pověřeny Radou Jihomoravského kraje organizací všech postupových soutěží, přehlídek a předmětových olympiád na území celého Jihomoravského kraje. Velmi úzce též spolupracují s brněnskými vysokými školami, zejména s JAMU a Masarykovou univerzitou. SVČ Lužánky má oficiální statut Fakultního zařízení Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

SVČ Lužánky jsou akreditovanou vysílající a hostitelskou organizací pro Evropskou dobrovolnou službu (EVS). Jsou též zastřešující organizací vzdělávacího grantového programu EU – Erasmus+ – Mládež v akci pro Jihomoravský kraj.

kdojsmeVe více než 600 zájmových kroužcích a kurzech každoročně nalezne svůj program téměř 9 000 účastníků od předškolních dětí po dospělé. V průběhu školního roku chystáme pro brněnskou veřejnost přes 400 nejrůznějších příležitostných akcí. Na našich pracovištích najdete i kluby, poradny a miniškolky Maceška. Každé léto pořádámepřes 200 prázdninových akcí od klasických a příměstských táborů až po kurzy pro dospělé. Širokou nabídku máme nachystanou také pro základní a střední školy ať už se jedná o výukové programy, školní výlety či vzdělávací kurzy pro pedagogy akreditované MŠMT.

SVČ Lužánky se od roku 2003 téměř každý rok umisťuje v anketě “Kdo hýbe Brnem” TOP 100 Brno, mezi stovkou nejvýznamnějších firem a institucí v Brně.

Ing. Milan Appel
ředitel SVČ Lužánky

SVČ Lužánky, stejně jako jeho hlavní budova, mají bohatou historii – více se o ní dočtete zde.