Logopedický kroužek

středa • 14.00 – 14.45
ZŠ Milénova

V tomto kroužku budeme hravou formou procvičovat a uvolňovat artikulační orgány, rozvíjet oromotoriku, hybnost jazyka, naučíme se správně pracovat s dechem, budeme rozvíjet fonematický sluch a verbální schopnosti se zaměřením na výslovnost jednotlivých hlásek.
Při práci s dětmi budeme využívat nejrůznější didaktické pomůcky, obrázkové materiály, pracovní listy a hry podporující komunikaci. Z každé hodiny si dítě odnese pracovní listy, pomocí kterých budete moci procvičovat výslovnost hlásek i doma - samozřejmostí jsou praktické rady, tipy a možnosti metod práce s dítětem.
V kroužku je počet dětí omezen, a to na 6 - 8 dětí.

První hodina: pondělí 1.2.2016

Věkový rozsah: 6–8 let

Kapacita kroužku: 8

Volná místa: 8

Cena za 2. pololetí: 500 Kč

Vedoucí kroužku:
Soňa Dočekalová,
(nejlépe Vám poradí s náplní kroužku, vhodností pro Vás/Vaše dítě atp.)

Administrativní kontakt:
Radka Kavanová, tel. 545 222 300, tel. 602 720 981,
(administrativní úkony - rezervace, platby, přesné termíny konání)

Odpovědná osoba:
Radka Kavanová, tel. 545 222 300, tel. 602 720 981,
(odpovídá za kvalitu kroužku)

 
Share Button
tisk