Výtvarka

pátek • 13.00 – 14.30
místnost MŠ (Mateřská škola Lentilka)

Na začátku se naladíme na téma (např. pohádkou, hrou, exkurzí,…)a následně zážitek rozebereme. Zaměřujeme se na sebepoznání a rozvíjení sociálních kompetencí dítěte pomocí uměleckých výrazových prostředků. Hodina je cíleně zaměřena na rozvoj konkrétní dovednosti a v závislosti na ní je vybrána realizovaná práce. Konec hodiny je věnován reflexi.

První hodina: čtvrtek 1.10.2015

Věkový rozsah: 3–6 let

Kapacita kroužku: 9

Volná místa: - obsazeno -

Cena za rok: 1000 Kč (500 Kč za pololetí)

- již OBSAZENO -

Vedoucí kroužku:
Marcela Slámová

Administrativní kontakt:
Jarmila Slámová,
(administrativní úkony - rezervace, platby, přesné termíny konání)

Odpovědná osoba:
Jarmila Slámová,
(odpovídá za kvalitu kroužku)

 
Share Button
tisk