Výtvarka

pátek • 13.00 – 14.30
místnost MŠ (MŠLENTILKA – Brno-střed, Žerotínovo náměstí 1/2)

Na začátku se naladíme na téma (např. pohádkou, hrou, exkurzí,…)a následně zážitek rozebereme. Zaměřujeme se na sebepoznání a rozvíjení sociálních kompetencí dítěte pomocí uměleckých výrazových prostředků. Hodina je cíleně zaměřena na rozvoj konkrétní dovednosti a v závislosti na ní je vybrána realizovaná práce. Konec hodiny je věnován reflexi.

První hodina: čtvrtek 1.10.2015

Věkový rozsah: 3–6 let

Kapacita kroužku: 9

Volná místa: 2

Cena za rok: 1000 Kč (500 Kč za pololetí)

Na tento kroužek se nelze elektronicky přihlásit - obraťte se prosím na administrativní kontakt kroužku.

Vedoucí kroužku:
Marcela Slámová

Administrativní kontakt:
Jarmila Slámová,
(administrativní úkony - rezervace, platby, přesné termíny konání)

Odpovědná osoba:
Jarmila Slámová,
(odpovídá za kvalitu kroužku)

 
Share Button
tisk