Hasičský kroužek - začátečníci

pondělí • 09.30 – 12.00
2351 hala MŠ

Děti získají konkrétní představy, jak vypadá zasahující hasič, hasičská technika a kde najdou hasičské stanice
Ví, kam se dovolají použitím tísňového telefonního čísla.
Učí se požární prevenci a nacvičují požární útok.
Seznámí se s jednoduchými zásadami první pomoci.
Učí se pracovat v týmu, orientaci v prostoru a pohybově se rozvíjí.

Věkový rozsah: 3,5–5 let

Kapacita kroužku: 10

Volná místa: - obsazeno -

Cena za rok: 400 Kč (200 Kč za pololetí)

- již OBSAZENO -

Vedoucí kroužku:

(nejlépe Vám poradí s náplní kroužku, vhodností pro Vás/Vaše dítě atp.)

Administrativní kontakt:
Jarmila Slámová,
(administrativní úkony - rezervace, platby, přesné termíny konání)

Odpovědná osoba:
Jarmila Slámová,
(odpovídá za kvalitu kroužku)

 
Share Button
tisk