Sebeobrana děti II.

čtvrtek • 17.00 – 18.00 • Tělocvična sebeobrany 2.p.

úterý • 17.00 – 18.00 • Tělocvična Akademie obrany

Trénink praktické sebeobrany pro děti. Při tréninku se pracuje na komlexním pohybovém rozvoji dítěte.Je kladen velký důraz na morální stránku použití naučených technik.
S dotazy se můžete obrátit na vedoucího kroužku: Petr Hub, tel.602743110,

Tento kroužek má více termínů. Podrobné organizační pokyny najdete v popisu, případně je získáte od administrativního kontaktu kroužku.

První hodina: čtvrtek 24.9.2015

Věkový rozsah: 10–15 let

Kapacita kroužku: 10

Volná místa: 4

Cena za rok: 2500 Kč (1250 Kč za pololetí)

Vedoucí kroužku:
Petr Hub, tel. 602 743 110,
(nejlépe Vám poradí s náplní kroužku, vhodností pro Vás/Vaše dítě atp.)

Administrativní kontakt:
Eva Petrášová, tel. 734 756 063,
(administrativní úkony - rezervace, platby, přesné termíny konání)

Odpovědná osoba:
Kateřina Kuřilová, tel. 608 862 297,
(odpovídá za kvalitu kroužku)

 
Share Button
tisk